Odbor kancelář hejtmana
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor kancelář hejtmana > Knihy z univerzitních knihoven v Chemnitz a Zittau Vám pomůže zajistit liberecká Krajská vědecká knihovna
Knihy z univerzitních knihoven v Chemnitz a Zittau Vám pomůže zajistit liberecká Krajská vědecká knihovna

Knihy z univerzitních knihoven v Chemnitz a Zittau Vám pomůže zajistit liberecká Krajská vědecká knihovna

20. 4. 2017

Pokud nemůžete nalézt potřebný dokument ve fondu knihovny, je možné si jej v rámci meziknihovní výpůjční služby objednat z kterékoli knihovny v naší republice.  Nyní nově, v rámci projektu Prostor učení – knihovnická informační platforma, umožňuje Krajská vědecká knihovna v Liberci této služby využít také u univerzitních knihoven v Chemnitz a Zittau.

Cílem již zmíněného projektu je propojit zúčastněné knihovny adekvátně vybavené informačními zdroji a technickým zázemím do společného „prostoru učení“, a tím přispět k aktivní a efektivní podpoře vytváření a výměny znalostí. Spolupráce se zhostily univerzitní knihovny Technické univerzity Liberec, Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity v Chemnitz, knihovny Hochschule Zittau/Görlitz a samozřejmě i Krajská vědecká knihovna v Liberci.

„Výhodu této služby vidíme hlavně pro studenty a odbornou veřejnost, protože je nyní možné vzájemně využívat knihovní fondy a vyžádat si potřebný dokument ze všech partnerských knihoven, tzn. i z Chemnitz a Zittau.“, uvedla vedoucí odboru služeb a koordinátorka projektu Dana Petrýdesová. „Naše knihovna na začátku tohoto roku svým uživatelům i uživatelům partnerských knihoven nabídla například databázi The Vogue Archive, kde lze nalézt veškerá čísla tohoto módního časopisu od prvního vydání v roce 1892 až po současnost. Registrovaní čtenáři mohou využít přístup z domova, ostatním je přístup umožněn pouze v knihovně. Domnívám se, že tato databáze je vhodnou informační základnou například pro studenty textilních oborů.“, doplnila Petrýdesová.

V minulosti již proběhl podobný projekt Česko-saská síť knihoven – informace bez hranic, současný projekt chce na tuto spolupráci navázat, tentokrát v hlubším rozměru. Spolupracující knihovny budou navzájem sdílet informační zdroje, například odborné elektronické knihy či databáze nebo již zmíněné tištěné publikace v rámci meziknihovní výměny. Společně se zapojí do mezinárodní akce Open Access Week, která podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím. V průběhu společných schůzek a jednání budou zástupci knihoven diskutovat o tématech, která mají společná
a jejichž řešení by se rádi společně věnovali. Pracovníci knihoven zároveň v rámci studijních pobytů navštíví partnerské knihovny a seznámí se s jejich činností. Získané poznatky pak budou moci zúročit ve své vlastní práci.

Projekt, který je podpořen z prostředků Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020, byl oficiálně představen v lednu 2017 v Chemnitz. Závěrečná akce, která zhodnotí celý projekt, představí výstupy a plány do budoucna, proběhne pod vedením Krajské vědecké knihovny v Liberci koncem roku 2018.

logo_EU_SNCZ_LERNRAUM

Kontakt:
Michaela Valterová
e-mail: valterova@kvkli.cztel.: 482 412 185
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss

Zpracovávám...