Počasí Dnes °C
Odbor kancelář hejtmana
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor kancelář hejtmana > Rada kraje se zabývala využitím domovů mládeže
Rada kraje se zabývala využitím domovů mládeže

Rada kraje se zabývala využitím domovů mládeže

21. 6. 2017

Rada Libereckého kraje se na svém 11. zasedání dne 20. června zabývala návrhem úprav činností a poskytování služeb v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení, tedy domovů mládeže a internátů. Liberecký kraj zřizuje 15 domovů mládeže a 2 internáty. Celková lůžková kapacita domovů mládeže činila cca 2 000 lůžek a internátů bezmála 170 lůžek. Ubytované děti, žáci a studenti obsadili 1 302 lůžek.

Klesající zájem o ubytování je spojen s dlouhodobě nepříznivým demografickým vývojem. Ten zasáhl segment středního a vyššího odborného školství, obdobně se promítá do využití ubytovacích kapacit. Síť středních škol rovnoměrně pokrývá celý kraj a zajišťuje tak relativně snadnou, zejména dopravní dostupnost. Žáci tedy nejsou nuceni za vzděláváním dojíždět, vybírají si školy v místě bydliště, nemají často vyhraněný zájem o specifické obory vzdělání, které nabízí vzdálenější školy, popř. je škola poskytující takový obor v optimální dojezdové vzdálenosti.

Návrh úprav byl rozdělen do 2 fází. První fáze představuje již schválené a realizované kroky v daném segmentu a týkají se oblasti Liberce. Na jeho území se nacházejí 4 školská výchovná a ubytovací zařízení zřizovaná Libereckým krajem (2 domovy mládeže a 2 internáty) a jeden domov mládeže zřizovaný soukromníkem. Jedním z domovů mládeže zřizovaných Libereckým krajem je Domov mládeže v Zeyerově ulici a jedná se o poslední samostatné školské výchovné a ubytovací zařízení v kraji. Druhý je součástí Střední školy strojní, stavební a dopravní v Truhlářské ulici. Rada Libereckého kraje rozhodla o sloučení obou školských výchovných a ubytovacích zařízení a vyklizení jedné z budov, a to k 1. 7. 2017. Na svém 3. zasedání dne 28. 3. 2017 tuto variantu schválilo i Zastupitelstvo Libereckého kraje. Nově vzniklý subjekt bude nabízet 258 lůžek v Truhlářské ulici a 220 lůžek v Zeyerově ulici.

Pro druhou fázi platí, že konkrétní záměry musí vycházet z reálného stavu a potřeb středních a vyšších odborných škol, popř. stávajících středních škol, které mají v současné době jako součást domov mládeže. S dosavadním úbytkem žáků a studentů klesá také poptávka po ubytovacích službách, čímž se do školských výchovných a ubytovacích zařízení dostává méně finančních prostředků.

„Na domovy mládeže je třeba pohlížet jako na platnou součást segmentu středního vzdělávání, a to s ohledem na funkci, kterou plní a jaké zázemí a jistoty dětem, žákům a studentům poskytují. To jsou hodnoty, které se velmi často míjí s těmi ekonomickými,“ dodává k analýze Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství. Každou budoucí změnu či záměr pečlivě je tak nutno analyzovat a zvažovat všechny kroky, které zajistí nejen ekonomickou stabilitu segmentu, ale také dostupnost a funkčnost sítě školských výchovných a ubytovacích zařízení v Libereckém kraji.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss

Zpracovávám...