Odbor kancelář hejtmana
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor kancelář hejtmana > Rada odsouhlasila vyhlášení programu asistenční vouchery
Rada odsouhlasila vyhlášení programu asistenční vouchery

Rada odsouhlasila vyhlášení programu asistenční vouchery

17. 5. 2017

Vyhlášení programu s názvem Asistenční vouchery Libereckého kraje rovněž odsouhlasila rada kraje na svém včerejším jednání. Úspěšným žadatelům dotace pomohou připravit jejich vlastní projektové žádosti, které následně podají do vhodných výzev operačních programů. K rozdělení je 1.000.000 Kč, přičemž jeden žadatel může získat dotaci ve výši 250.000 Kč. I v tomto případě musí vyhlášení programu schválit ještě zastupitelé.

Účelem tohoto programu je pomoci identifikovat a rovněž připravit projekty, které naplňují tzv. RIS3 strategii (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, jejímž cílem je efektivní zacílení finančních prostředků).

Vyhlášení programu Asistenční vouchery Libereckého kraje“ musí ještě projít schválením v zastupitelstvu kraje na zasedání 30. května. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků pak mohou podat právnické osoby se sídlem či pracovištěm na území Libereckého kraje, které současně splňují definici veřejného (veřejnoprávního) subjektu. Žádosti se budou přijímat od 3. 7. 2017 do 30. 11. 2018.

„Dotace jsou určeny například na náklady spojené se zahraničními pracovními cestami, nákup odborných služeb, což jsou třeba studie proveditelnosti, marketingové studie, analýzy rizik, nebo na výdaje spojené se zajištěním workshopů. Všechny informace, kdo může o dotace žádat a na co, jsou uvedeny na dotačním portálu Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/,“ uvádí Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na Ing. Zuzanu Antlovou (tel. 485 226 655, e-mail: zuzana.antlova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Ivanu Ptáčkovou (tel. 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss

Zpracovávám...