Odbor kancelář hejtmana

Krizový fond

Způsob tvorby a užití finančních prostředků krizového fondu je v níže uvedeném statutu krizového fondu Libereckého kraje.

Žádost o přidělení dotace z Krizového fondu Libereckého kraje se adresuje hejtmanovi a v kopii Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se podává volnou formou s vyplněnou tabulkou v příloze, která slouží jako podklad pro zpracování příslušných dokumentů předkládaných do rady a zastupitelstva kraje. Tato příloha je k dispozici níže ve formátu doc, pdf.

Tiskopisy a dokumenty ke stažení:

Příloha k žádosti o dotaci z KF LK   Příloha k žádosti o dotaci z KF LK

Příloha k žádosti o dotaci z KF LK   Příloha k žádosti o dotaci z KF LK

 Závěrečné vyúčtování dotace z Krizového fondu Závěrečné vyúčtování dotace z Krizového fondu

Závěrečná zpráva k dotaci z Krizového fondu Závěrečná zpráva k dotaci z Krizového fondu

Statut krizového fondu Libereckého kraje Statut krizového fondu Libereckého kraje (__)

Přehled dotací z Krizového fondu Přehled dotací z Krizového fondu 

Rozdělení financí obcím postiženým povodněmi SRPEN 2010 (__)Kontakty - Liberecký kraj:Mgr. Rudolf Broulík485 226 200739 541 593rudolf.broulik@kraj-lbc.cz
Mgr. Arnošt Svárovský485 226 202739 541 618arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz

Zpracovávám...