Odbor kancelář hejtmana

Mapové úlohy krizového řízení

 

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE
(portál KŘ je realizován v rámci "Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko".)

Zobrazovaná data v mapových úlohách z oblasti krizového řízení jsou průběžně doplňována a aktualizována. Uživatelé z oblasti veřejné správy mohou žádat zaměstnance oddělení krizového řízení (miloslav.stary@kraj-lbc.cz) o poskytnutí autorizovaného přístupu k aplikacím, jež vyžadují přihlášení.

Zpracovávám...