Počasí Dnes 18°C Zítra 20°C
Odbor kancelář hejtmana

Podpora požární ochrany - dotace

  
Informace pro rok 2017
(aktualizována část Dotace na DA a HZ - dne 12. 04. 2017)

AKTUALITY
 

12.4.2017         Příjem žádostí o dotaci od Libereckého kraje obcím majícím potvrzeno přidělení dotace od MV-GŘ HZS ČR na nákup nového dopravního automobilu pro jednotku PO obce a výstavbu - rekonstrukci hasičské zbrojnice je do 4. 5. 2017.   

Žádost k vyplnění:  http://dotace.kraj-lbc.cz/Dotace-jednotkam-PO-obci-k-programu-Ministerstva-vnitra-r388527.htm


7.3.2017         SH ČMS - Sbory dobrovolných hasičů při vyplňování žádostí

                    POZOR na kolonku "Právní statut" - jste POBOČNÝ SPOLEK (ne jenom spolek) !!! 


7.2.2017

Postup k podání žádostí o dotaci z rozpočtu LK na pořízení nového dopravního automobilu, popřípadě stavbu (rekonstrukci) hasičské zbrojnice, jež je vázána na přidělení dotace obci na příslušný program od MV GŘ HZS ČR:

  • Liberecký kraj obdrží soupis potvrzující, že obec obdrží dotaci (a v jaké výši) od MV GŘ HZS ČR na základě žádostí předložených v předchozím roce cestou HZS LK.
  • Následně uvedené obce Liberecký kraj informuje o termínu předkládání žádostí o dotaci na projekty nákupu DA a stavby HZ.

Podrobněji zde


1.2.2017

Zastupitelstvo LK schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programů v oblasti "Požární ochrana":

  • program č. 1.1 "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje"
  • program č. 1.2 "Podpora Sdružení hasičů ČMSLibereckého kraje"
  • program č. 1.3 "Dotace obcím LK na činnost JPO II"

Žádosti o dotace v oblasti "Požární ochrana" lze předkládat v termínu: 6. 3. – 20. 3. 2017.

Bližší informace:

http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page17/podpora-pozarni-ochrany-dotace/2017

nebo http://dotace.kraj-lbc.cz/


24.01.2017

http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/page446/zpravy-ekonomickeho-odboru-v-roce-201711. 01. 2017  

  • V části Neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí (ÚZ 14004)    byly umístěny dokumenty Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR k vyhlášení dotace na výdaje jednotek SDH obcí v r. 2017 včetně zásad poskytování a použití této neinvestiční dotace.
  • Na zasedání rady kraje dne 10. 01. 2017 bylo odsouhlaseno vyhlášení dotačních programů v oblasti Požární ochrany na r. 2017. Vyhlášení programů ještě podléhá schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje, které se bude konat 31. 01. 2017.Kontakty – Liberecký kraj:Mgr. Arnošt Svárovský485 226 202,  739 541 618   arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz                              Zpracovávám...