Počasí Dnes °C
Odbor kancelář hejtmana

ZPC 2017

Přehledy ZPC členů Rady a Zastupitelů LK jsou předkládány jako písemné informace v rámci programu do Zastupitelstva LK.

Přehledy ZPC zaměstnanců je možné získat na základě podané žádosti - 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Únor 2017
Radní a zastupitelé
Zaměstnanci

Leden 2017
Radní a zastupitelé - nebyla realizována žádná zahraniční pracovní cesta
Zaměstnanci

Zpracovávám...