Odbor kancelář hejtmana

Pocty hejtmana

Vážení občané Libereckého kraje,

je ve vašem okolí někdo, kdo si, podle vašeho názoru, zaslouží být oceněn za celoživotní dílo nebo významný čin? Nominujte ho na Poctu hejtmana Libereckého kraje.

Pod výše uvedeným odkazem naleznete podrobné informace o pravidlech a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.

Již je možno podávat nové nominace na rok 2017.


 OceněníOcenění v roce 2016.  Zleva: M. Zapletal, T. Janoušková, B. Šinkorová, M. Půta, M. Kottová, F. Fediuk, M. Kučera 
Zpracovávám...