Odbor kancelář hejtmana
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor kancelář hejtmana > Pořádané akce > Pocty hejtmana > Pocta hejtmana Libereckého kraje 2017 - Informace k nominaci osobnosti

Pocta hejtmana Libereckého kraje 2017 - Informace k nominaci osobnosti

NOMINACE OSOBNOSTÍ NA POCTU HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE

Vážení občané Libereckého kraje,

Pocta hejtmana Libereckého kraje je již tradičním oceněním, které hejtman LK uděluje vybraným osobnostem svou činností, zásluhami či životem významně spjatým s Libereckým krajem. Již tradičně máte jedinečnou možnost zasáhnout do nominace i Vy! Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle Vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh.

Níže naleznete:
1) Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
2) Pravidla nominace
3) Informace o procesu výběru oceněných osobností
4) Seznam osobností, které byly v dřívějších letech oceněny


1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit a podepsat.
Odevzdat formulář lze trojím způsobem:
a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Irena Dočekalová, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy
c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou - č. datové schránky: c5kbvkw
Nominace lze zasílat do pátku 30. června 2017.

Formulář je ke stažení ZDE: Formulář nominace 

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru!


2) PRAVIDLA NOMINACE

- Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje
- Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.
- Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.
- Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.
- Nominace lze zasílat do pátku 30. června 2017.
- Kontaktní osoba: Irena Dočekalová, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: irena.docekalova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 383.

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát předáno během slavnostního večera u příležitosti oslav státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu 24. října 2017, který se bude konat v Oblastní galerii Lázně.

4) SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2016

- prof. RNDr. František Fediuk, CSc. - za přínos v oblasti geologie

- Ing. Taťána Janoušková - za přínos v oblasti paliativní péče

- Marta Kottová - za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu

- Ing. Miroslav Kučera - za přínos v oblasti filantropie

- MUDr. Blanka Šinkorová - za přínos v oblasti lékařství

- Miloš Zapletal - za přínos v oblasti práce s mládeží


Rok 2015

- prof. Dr. Hans Hiller - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů

- doc. ak. mal. Eva Kubínová - za celoživotní přínos v oblasti kultury

- Mgr. Marie Matušková - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

- akad. soch. René Roubíček- za celoživotní přínos v oblasti kultury

- RNDr. Tomáš Řídkošil - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu

- Jaroslava Žitná - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží


Rok 2014

- Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství

- Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu

- Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

- MUDr. Richard Lukáš Ph.D. - za významný přínos v oblasti medicíny

- Otfried Preussler  - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury

- Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu


Rok 2013

- Ing. Dalibor Dědek - za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů

- MUDr. Aleš Fürst - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti medicíny

- Aleš Jaluška - za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným

- prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství

- PhDr. František Vydra - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

- Siegfried Weiss - za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje


 Rok 2012

- kpt. Michal Košč – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru

- Ing. Luboš Novák, CSc. - za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu

- Ing. Vladimír Páral - za celoživotní přínos v oblasti literatury

- prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv

- RNDr. Ivan Šolc, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie

- Bohumil Žloutek - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví


Rok 2011

- MUDr. Václav Cihlář - za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví

- Miloslav Dvorský - za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží

- Václav Helšus - za významný přínos v oblasti herectví

- Vladimír Komárek - in memoriam - za významný přínos v oblasti výtvarného umění

- RNDr. Miloslav Nevrlý - za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd - zoologii

- PhDr. Jan Šolc - za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání


Rok 2010

 - doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. - za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti

 - Luděk Vele - za významný přínos v oblasti vážné hudby

 - PhDr. Tomáš Edel - in memoriam - za významný přínos v oblasti historie

 - Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti architektury

 - plk. PhDr. Otto Janoušek – za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu

 - Mgr. Věra Vohlídalová - za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví

 - plk. Stanislav Hnělička - za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce


Rok 2009

- Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie

- Miloslav Bělonožník - za celoživotní přínos v oblasti sportu

- František Peterka - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu

- Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie

- Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby


Rok 2008

- Ing. Zdeněk Patrman - in memoriam - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

- akad. arch. Otakar Binar - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

- akad. mal. Karel Wünsch - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

- Jaroslava Brychtová - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

- MUDr. Petr Čáp - za přínos v oblasti zdravotnictví

- Vojtěch Ron - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví

- akad. mal. Rudolf Novotný - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti kultury

- Dobroslava Kricklová - za lidský přístup v oblasti pěstounské péče

- Eduard Anděl - za celoživotní přínos v oblasti stavitelství

- prof. Stanislav Libenský - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd


Rok 2007

- Josef Rakoncaj - za přínos v oblasti horolezectví

- prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - za přínos v oblasti vědy a výzkumu

- Věra Plívová Šimková - za přínos v oblasti filmů pro děti

- Jan Křivánek - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby

- Jiří Janáček - za přínos v oblasti literární vědy


Rok 2006

- Petr Pálka - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby

- MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým - za přínos v oblasti zdravotnictví

- doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. - za celoživotní přínos v oblasti architektury

Zpracovávám...