Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

„Krajina podstávkových domů“

„Krajina podstávkových domů“

[10306|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/dscf0017_1e57d25128.jpg]

12. 10. 2005
[id:3236|autor:Hozáková Martina Ing.|email:martina.hozakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 474|mobil:|aktualizace:]

V sídle Libereckého kraje se konala mezinárodní konference na téma „Krajina podstávkových domů“ zaměřená na výsledky stejnojmenných projektů. Šlo o projekty Libereckého kraje, které byly podpořeny z programu Phare CBC Německo a Polsko. Této konference se zúčastnili zástupci partnerů projektu Libereckého kraje, tj. Okresního úřadu Löbau-Zittau, Městského úřadu v Zawidově (starosta Józef Andrej Sontowski) a Obecního úřadu v Sulikově (zástupce starosty – Wojciech Pająk). Dále přijali pozvání zástupci českých, německých i polských subjektů, kteří se touto tématikou zabývají. Konferenci zahájili hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a Vít Příkaský, člen rady kraje pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, který ve svém úvodním vystoupení mimo jiné uvedl:. „Cílem obou projektů bylo na vymezeném území Libereckého kraje zmapovat podstávkové domy patřící ke skutečným skvostům lidové architektury a získat tak souhrnnou informaci o jejich rozmístění v krajině k dalšímu možnému zpracování.“  Zároveň připomněl, že právě podstávkové domy určují charakter nejenom krajiny severních Čech ale také Horní Lužice a Dolního Slezska, a proto jsou jedním ze spojovacích prvků Trojzemí.

Po prezentaci výsledků výše zmíněných projektů následovaly prezentace zaměřené na  již realizované či nově vznikající projekty zabývající se danou tématikou. Na konferenci byla přítomným představena rovněž trojjazyčná publikace, které vznikla v rámci obou projektů. Tato publikace je k dispozici široké veřejnosti a lze ji získat na odboru hospodářského a regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje.

Jak dále na konferenci zdůraznil radní Libereckého kraje Vít Příkaský, zmapování podstávkových domů bylo prvním krokem, na který by měly navazovat další v podobě projektů vedoucích k zachování této lidové architektury, jež je považována za společné kulturní dědictví  Euroregionu Nisa.

Hozáková Martina Ing.
martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 474