Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Den pro ekologii

21. 06. 2004
[id:2028|autor:Bradíková Nikola Bc.|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Již podruhé ožil Bredovský zámeček u Lemberka dětmi ze základních škol v rámci programu „Den pro ekologii“, který se v letošním roce věnuje problematice ptáků a za podpory Libereckého kraje, resortu životního prostředí a zemědělství, byl uspořádán několika subjekty - Občanským sdružením přátel Lužických hor, Správou CHKO Lužické hory, Vlastivědným muzeem, galerií v České Lípě a Městem Nový Bor. „Jedná se o rozsáhlou akci, jejíž součástí je i výtvarná soutěž na dané téma. V letošním roce byla zaměřená na ptáky u příležitosti 25. výročí vydání Směrnice o ptácích. Evropské společenství zakotvilo ochranu ptactva ve své legislativě a také proto, že v rámci NATURY 2000 byly v naší republice vyhlášeny tzv. ptačí oblasti. Vernisáž výstavy dětských výtvarných prací se uskutečnila na Bredovském zámečku v sobotu 8. května 2004 odpoledne“, sdělil Radim Zika, člen rady kraje pověřený vedením resortu zemědělství a životního prostředí. Bohatý program pro milovníky ptactva a přírody zde však byl připraven již od časných ranních hodin a celá sobotní akce nesla název „Ptačí den na Lemberku“. Do soutěže bylo zasláno celkem 380 prací vyrobených řadou nápaditých výtvarných technik a osm vítězných prací bylo vydáno jako pohlednice. Celý program Den pro ekologii vyvrcholil ve čtvrtek 17. června 2004, kdy se na Bredovském zámečku sešlo na 150 dětí z pátých až sedmých tříd z 10 základních škol regionu. Děti mezi sebou soutěžily v poznávání přírodnin, rostlin a živočichů, prověřily si své znalosti týkající se problematiky odpadů, jejich zpracování a recyklace a také zjistily, kolik toho znají z historie svého regionu. Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a každý určitě odcházel s pocitem příjemně prožitého dne. „Smyslem celého projektu je zvýšit zájem lidí, především mládeže, a  vytvoření pozitivního vztahu k přírodě. Tradice založená v loňském roce bude mít zajisté v příštích letech pokračování, Bredovský letohrádek by se měl stát centrem akcí zaměřených na ekologickou výchovu regionu Podještědí, Lužických hor a Novoborska“, dodal Radim Zika, člen rady kraje pověřený vedením resortu zemědělství a životního prostředí. I přesto, že samotný „Den pro ekologii“ skončil, výstavu výtvarných prací Ptáci 2004 a stálou expozici věnovanou přírodě Lužických hor si na Bredovském zámečku můžete prohlédnout až do konce října letošního roku.

Bradíková Nikola Bc.
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 083 009