Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Digitální tachograf

11. 01. 2006
[id:3485|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:739 541 588|aktualizace:]

Česká republika zajistila vydávání karet k digitálním tachografům pro všechny uživatele. To znamená pro řidiče, podniky, servisy a kontrolní pracovníky. Karty vydává Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím sběrných míst Centra služeb pro silniční dopravu, která najdete v budově firmy PVT a.s. v Praze a  regionálních sběrných pracovištích v zařízeních ČESMAD BOHEMIA. Žadatelé z Libereckého kraje si mohou vyzvednout kartu k digitálnímu tachografu v Ústí nad Labem, ul. Londýnská 13, tel: 475 209 102, e-mail: ústi@cesmad-bohemia.cz. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost, k žádosti musí předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), a pokud žádá o kartu podniku pro vozidlo, také živnostenský list nebo výpis z OŘ, v případě, že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele, tak zplnomocnění pro zastupování. Vyrobená paměťová karta bude ve lhůtě 30ti dnů od přijetí žádosti zaslána žadateli doporučenou zásilkou do vlastních rukou na adresu  uvedenou na žádosti.

V roce 2005 probíhala příprava kontrolních pracovníků, která byla zaměřena na praktické ovládání digitálního tachografu, čtení displeje, používání tachografových karet a vyhodnocení výtisků z digitálních tachografů. Tuto přípravu zajišťovali pracovníci Centra dopravního výzkumu Brno. V prosinci loňského roku proběhl tento seminář i v budově Libereckého kraje.

V Libereckém kraji jsou již vybaveni kontrolními kartami pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje a Policie ČR, v dohledné době budou kontrolními kartami vybaveny i pracovníci celních úřadů, tedy všechny subjekty, které jsou oprávněny k silničním kontrolám zaměřeným zejména na dodržování dob řízení a bezpečnostních přestávek řidičů.

Všechna nová vozidla, pro která předpisy stanoví povinnost být vybavena tachografem, to budou muset splňovat. Jedná se o nákladní vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny (včetně přívěsu) a osobní s obsaditelností vyšší než 8 osob kromě místa řidiče. Evropská komise dosud nestanovila termín, kdy s konečnou platností nahradí v nových vozidlech digitální tachografy dosud používané analogové. Termín bude stanoven  v dubnu letošního roku, s předpokládanou účinností od května letošního roku.

Bližší informace na internetových stránkách ministerstva dopravy - www.mdcr.cz, Centra dopravního výzkumu – www.cdv.cz  nebo na www.prodopravce.cz

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588