Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Expertní skupina zhodnotila funkčnost podzemní těsnicí stěny v dolu Turów

02. 08. 2023

V souladu s česko-polskou mezivládní dohodou předložila polská strana na konci letošního června vyhodnocení funkčnosti podzemní stěny po dvanáctiměsíčním monitoringu hladin podzemních vod v dolu Turów.  

„Výsledky jsou mírně optimistické, jestli těsnicí stěna funguje správně a v čase bude mít rostoucí vliv na podzemní vody na území České republiky, ukáže nový hydrogeologický model, který bude hotový za méně než rok. Data k ověření modelu bude mít česká strana k dispozici,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

U všech čtyř monitorovaných vrtů (HPp-23/56, HS-350, HPp-27/51 bis a HPp-29/49,5), které byly v uzavřené dohodě (čl. 3 odst. 6) vymezeny pro kontrolu funkčnosti podzemní těsnicí stěny, došlo k nárustu hladiny podzemní vody, a to o 0,63 - 4,17 m za období duben 2022 až červen 2023.

Dle závěrů české expertní skupiny prokázaly provedené hydrodynamické testy, že podzemní těsnicí stěna splňuje míru nepropustnosti uvedenou v čl. 3 odst. 7 mezivládní dohody a podzemní stěnu lze tedy považovat za funkční. Růst hladiny podzemní vody byl zjištěn i ve třech vrtech umístěných ve vzdálenosti cca 400–850 metrů na nátokové straně těsnicí stěny, směrem od dolu na jih k české hranici. Na vzdálenějších vrtech v zatěsněném středním kolektoru na polském a českém území se však pozitivní vliv podzemní stěny zatím neprojevil a hladiny podzemní vody zde i nadále klesají.

Zda a v jakém časovém horizontu se projeví pozitivní vliv těsnicí stěny i v tomto širším okolí bude nutné prokázat hydrogeologickým modelem a pokračujícím monitoringem hladin podzemních vod. Zpracovaný hydrogeologický model musí Polsko české straně předložit ve lhůtě do dvou let od doby výstavby podzemní těsnicí stěny do 30. června 2024.

Na základě uzavřené dohody nadále probíhá monitoring ve společné česko-polské síti a ČGS data pravidelně vyhodnocuje ve stávajícím rozsahu. Na základě modelu a pokračujícího monitoringu bude posouzeno, zda podzemní stěna je dostačujícím opatřením, nebo zda je třeba použít ustanovení čl. 8, odst. 8 uzavřené dohody a požadovat prodloužení, prohloubení nebo zatěsnění podzemní stěny tak, aby její účinnost byla zvýšena.

Dále viz přílohy.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419