Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman Libereckého kraje se již potřetí setkal s landrátem Vallentinem

05. 03. 2004
[id:1695|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Celkem již potřetí se ve čtvrtek 4. března 2004 sešli v sídle Libereckého kraje landrát landkreisu Löbau – Zittau Günter Vallentin a hejtman Pavel Pavlík, z toho podruhé právě v našem kraji. V průběhu jednání byla projednávána tři hlavní témata, a to navázání spolkové silnice B178 na komunikaci R 35, REGIOTRAM NISA a oslavy Trojzemí. K projednání těchto bodů si hejtman přizval i své kolegy – statutárního náměstka Miroslava Macha, člena rady kraje Jaroslava Zámečníka a člena rady kraje Františka Gábora.

Prvním z  témat bylo navázání spolkové silnice B178 na rychlostní komunikaci R 35, které představuje pro obě strany velmi významný moment v dopravním napojení. Představitelé si vzájemně vyměnili nové informace v této problematice a náměstek Mach připomenul, že mělo dojít koncem ledna letošního roku k podpisu dohody mezi českou, německou a polskou stranou týkající se stavby silnice B178. Termín podpisu byl posunut na počátek března, ale podle nejčerstvější informace polská strana odmítla tuto dohodu podepsat, a to především z důvodů finančních podmínek, které považuje za nejasné. Naopak německá strana považuje podpis za nutný a zástupci landkreisu ujistili přítomné krajské zástupce o tom, že dělají veškeré potřebné kroky, aby stavba B 178 byla úspěšně dokončena. V současnosti další kroky závisí na saské vládě, která by měla vydat potřebná povolení k hladkému průběhu dostavby. Dalším tématem byl pilotní projekt REGIOTRAM NISA, do kterého je  rovněž německá strana zapojena. Zástupcům landkreisu byly předány nové informace v postupech realizace tohoto projektu. Pan Vallentin osobně předal dopis hejtmanu Pavlíkovi obsahující nové skutečnosti k otázce modernizace infrastruktury železniční linie Zittau – Eibau přes Varnsdorf, kterou se budou krajští představitelé zabývat a  s německou stranou je dále konzultovat. Předmětem posledního tématu byly oslavy Trojzemí související se vstupem České republiky a Polska do EU, které se budou konat od 30. dubna do 1. května 2004. Organizátorem těchto oslav je na české straně Hrádek nad Nisou a na německé straně město Žitava. „Rada Libereckého kraje odsouhlasila poskytnutí drobných finančních prostředků z rozpočtu kraje, které budou tyto slavnosti podporovat. Já sám jsem od starosty Hrádku nad Nisou obdržel pozvání na tuto akci. Kraj není přímo nositelem oslav, ale přesto jsme právě jistým finančním obnosem chtěli vyjádřit podporu akci, která bude doprovázet náš bezprostřední vstup do EU.  Akce bude probíhat od 30. dubna po celou noc až do 1. května, prvního dne našeho členství, dodal hejtman. Landrát Vallentin připomněl, že se akce zúčastní významní zástupci politického života za českou, polskou i německou stranu, jako např. bývalí prezidenti těchto zemí, bývalý německý spolkový kancléř a dále současní premiéři všech třech zemí. Souběžně budou probíhat i oslavy v Irsku, kam jsou všichni tři premiéři rovněž pozváni. Irsko v současnosti předsedá Evropské radě, instituci EU.   

Oficiální setkání bylo zakončeno obědem, na kterém si představitelé dále vyměňovali informace nejen z oblasti politického života obou samospráv. Setkání tohoto typu považuji za přínosné pro obě strany, protože nabízí možnost k předání cenných informací o fungování samospráv zemí, které spolu tak úzce sousedí. Pevně věřím, že i po našem vstupu do EU, které formálně prolomí jistou bariéru v podobě státních hranic, budou tato setkání pokračovat. Dobrou spolupráci lze rozvíjet i v jiné rovině než pouze v té oficiální politické, která je ale přesto nutná k zastřešení zahraniční spolupráce jako takové, sdělil Pavel Pavlík.    

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009