Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman navštívil další obce Libereckého kraje

Hejtman navštívil další obce Libereckého kraje

[9194|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/radostin_7f4652f265.jpg]

11. 08. 2005
[id:3026|autor:Linda Futerová|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan navštívil Nové Město pod Smrkem, kde se na tamní radnici sešel se starostou Jaroslavem Maděrou a místostarostou Miroslavem Kozákem. Hlavním důvodem hejtmanovy cesty byla nezaměstnanost, se kterou se toto čtyř tisícové pohraniční městečko  potýká zejména po té, co tady svůj provoz ukončila Textilana. K jednání byli proto přizváni také zástupci libereckého úřadu práce a  za krajský úřad se ho  zúčastnila  rovněž vedoucí odboru dopravy Stanislava Jakešová. 

 

„Chtěli bychom aktivity našeho města nasměrovat především na cestovní ruch,“ zkonstatoval starosta, když hejtmana seznamoval se současným životem a problematikou Nového Města pod Smrkem, kde se míra nezaměstnanosti u aktivně činného obyvatelstva pohybuje kolem 17%. Hejtman se tak dozvěděl, že k největším plánům patří rekonstrukce secesních lázní, výstavba cyklostezek  a vybudování sportovního areálu Smrk, kde by celoročně našlo práci cirka 40 lidí. Dalších 300 by bylo možné zaměstnat ve službách souvisejících s cestovním ruchem, tj. s ubytováním, parkováním a stravováním návštěvníků. Za velkou přednost budoucího areálu starosta označil jeho strategickou polohu, neboť Smrk představuje vstupní bránu do Jizerských hor a je dobře dostupný hned ze tří států.

 

„Už když jsem k vám přijížděl, zkonstatoval jsem, že si v této oblasti dovedu představit právě podnikatelské aktivity zaměřené na agroturistiku a cestovní ruch jako takový,“ reagoval  hejtman Petr Skokan, kterému starosta Jaroslav Maděra poděkoval za zájem a požádal ho o podporu a tu představitel kraje přislíbil. 

 

V odpoledních hodinách zavítal hejtman Petr Skokan rovněž na Sychrovsko, kam ho pozvala starostka obce Sychrov Jana Vachušková. Jediným bodem setkání bylo seznámení hejtmana s projektovým záměrem přestavby Dětské ozdravovny Radostín. Ozdravovna byla donedávna zařízením Libereckého kraje, který ji k  1. lednu 2005 bezúplatně převedl na obec Sychrov a ta zahájila její přestavbu vyčíslenou na cca 50 mil. Kč.  Vzhledem k výši investice požádala proto starostka Liberecký kraj o finanční pomoc ve výši cca 8 mil. Kč.  Z toho pro letošek by mělo jít o částku 5 mil. Kč. „Byl bych moc rád, kdybychom mohli tento záměr podpořit už vzhledem k tradici a dobré pověsti této dětské ozdravovny,“ poznamenal hejtman Petr Skokan, zároveň ale připomněl, že v letošním rozpočtu kraje na tuto investici finanční prostředky nebyly vyčleněny.

 

Putování hejtmana Petra Skokana po Libereckém kraji těmito návštěvami však pro tento týden nekončí, neboť v pátek 12. srpna zavítá na Benecko,  kam přijal pozvání od starosty Jaroslava Mejsnara. Hejtmana čeká bohatý program, který zahájí okružní jízda obcí. V případě příznivého počasí se vypraví na rozhlednu „Žalý“,  setká se se zastupiteli, místními podnikateli, zástupci horské služby, místních spolků, školy a se starosty sousedních obcí. 

Linda Futerová
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320