Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman vyjednával v zemi fjordů finanční podporu

Hejtman vyjednával v zemi fjordů finanční podporu

[13989|2b405d17d4a87c627588320c61a662aa|5|public/vnejsi_vztahy/img_6609_9c370abc0b.jpg]

23. 05. 2006
[id:3906|autor:Markgrafová Eva, Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:|aktualizace:]

Společně s delegací města Česká Lípa navštívil hejtman Libereckého kraje Petr Skokan ve dnech 16. až  21. května norský partnerský kraj More og Romsdal a město Molde, které je sídlem správy tohoto kraje, s nímž Liberecký kraj již několik let spolupracuje.  

„Cílem této pracovní cesty, při které jsme se mimo jiné setkali s předsedou kraje More og Romsdal Jonem Aasenem, starostou města Molde Janem Petterem Hammero a tajemníkem úřadu města Molde Hilmarem Windstadem, bylo projednat spolupráci na projektech, které budeme moci financovat v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru - Norsko. Na ně vyčlenila finanční prostředky norská vláda tak, aby pomohla rozvoji některých vybraných oblastí v nových členských zemích EU. Určitý podíl z těchto norských fondů by  proto měla čerpat také Česká republika,“ připomíná hejtman Petr Skokan a prozrazuje, že během jednání obě strany zdůraznily velký zájem na realizaci projektů v oblasti rozvoje podmínek pro podnikání, úspor energie, veřejné správy, školství a ochrany kulturního dědictví.

„Mimo jiné jsme proto zavítali i do nového Business Parku v Molde, který od roku 2002 funguje při místní vysoké škole a poskytuje služby především začínajícím drobným podnikatelům a firmám. Seznámili jsme se i s fungováním spalovny komunálního odpadu ve městě Alesund a organizací zdravotní péče v regionu. Velmi zajímavá byla naše prohlídka regionální nemocnice v Alesundu, která poskytuje péči obyvatelům ve spádové oblasti cca 100 tis.obyvatel.“

Už pro letošní rok  by pak měly být z prostředků tzv.norských fondů podpořeny dva projekty. Jedná se o projekt Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území kraje a Obnovu Židovské synagogy v městě Turnov. Na obě akce je požadováno celkem 17,6 mil. Kč.

Další setkání představitelů obou regionů je plánováno na konec června, kdy norská delegace zavítá do České Lípy, se kterou již od počátku 90. let spolupracuje město Molde.

Markgrafová Eva, Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327