Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jednání 2. monitorovacího výboru Fondu soudržnosti v Libereckém kraji

Jednání 2. monitorovacího výboru Fondu soudržnosti v Libereckém kraji

[8759|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/p1010017_53347faa2f.jpg]

14. 06. 2005
[id:2904|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dnes se uskutečnilo v sídle Libereckého kraje jednání 2. monitorovacího výboru Fondu soudržnosti, které pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Liberecký kraj byl vybrán pro organizaci 2. zasedání výboru, jelikož byl již úspěšný při realizaci projektů s podporou z Fondu soudržnosti. Projekt „Rekonstrukce úpravy vody a ČOV (čistírny odpadních vod) a rekonstrukce kanalizace v povodí Lužické Nisy“ totiž získal na sklonku minulého roku prostředky z Fondu soudržnosti v celkové výši 21 mil. EUR. Monitorovací výbor obecně kontroluje podané projekty, zda splňují předepsané podmínky a náležitosti pro čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti. V současné době je spolufinancováno 45 projektů v České republice. Pro alokaci v České republice bude vyčleněno přes 20 miliard EUR pro příští programovací období 2007 – 2013 ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Představitelé DG Regio považují za velmi důležité, že se zasedání konají v jednotlivých regionech, protože tak mají možnost přímo poznat místa, ve kterých se dané projekty realizují, a seznámit se s konečnými příjemci prostředků. Jako např. včera se uskutečnila prohlídka lokality připravovaného enviromentálního projektu „Sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem“. Posláním monitorovacího výboru je kontrola teprve až postupu realizace podaných projektů, ale klíčovou roli hrají subjekty, které projekty předkládají. Činnost Monitorovacího výboru je tedy pouze následná. „Pěvně věřím, že i Liberecký kraj bude spolu se všemi aktéry kraje schopen připravovat co nejvíce kvalitních projektů, abychom dokázali z finančních prostředků Fondu soudržnosti vytěžit maximum,“  řekl hejtman Petr Skokan.

Tématem zasedání dnešního Monitorovacího výboru byla problematika čerpání prostředků z Fondu soudržnosti na projekty z oblastí dopravy a životního prostředí. Před samotným zasedáním byli představitelé Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské komise slavnostně přijati hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem. Jednalo se o zástupce Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Evropské komise, kteří se zabývají koordinací projektů financovaných z Fondu soudržnosti v České republice. Samotné jednání výboru proběhlo v konferenčním sále nově zrekonstruované budovy sídla Libereckého kraje, kde byly jednotlivými členy Monitorovacího výboru diskutovány konkrétní projekty např. přestaviteli ministerstev (MMR, Ministerstvo financí, životního prostředí a dopravy). „Je to pro nás veliká čest, že se můžeme podílet na organizaci jednání tohoto výboru. Jde o úplně první zasedání v konferenčním sále nově zrekonstruované budovy. Přeji proto realizátorům projektů mnoho úspěchů při odstraňování problémů souvisejících s přípravou a realizací a doufám, že obě strany odejdou spokojeny,“ dodal Petr Skokan během zahájení.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320