Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj se zúčastnil konference „Venkov 2007 – 2013“

31. 08. 2005
[id:3097|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Koncem minulého týdne se v Českých Budějovicích v rámci výstavy „Země živitelka“ konala konference pod záštitou Podvýboru pro venkov poslanecké sněmovny pro rozvoj venkova  a  Svazu měst a obcí ČR - „Venkov 2007 – 2013“.

Toto setkání bylo posledním v cyklu národních diskusí o budoucnosti venkova, které se během letošního ruku uskutečnily ve všech krajích republiky. V Libereckém se konala v lednu tohoto roku, jako v prvním kraji republiky. Na lednový seminář jsme pozvali zástupce neziskových organizací, zemědělců a mikroregionů. Cílem bylo, aby z tohoto setkání vzešly reálné potřeby dnešního venkova, ze kterých by pak mělo ministerstvo zemědělství vycházet v připravované reformě,“ řekl Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Liberecký kraj zastupovali na závěrečné konferenci v Českých Budějovicích odborníci na zemědělství z krajského úřadu, zástupci zemědělské veřejnosti, neziskových organizacích a Sdružení obcí Libereckého kraje.  Soustředili se především na informace o strategii Evropské unie pro venkovskou politiku a diskutovali o závěrech, které vzešly z jednotlivých krajských diskusí. Účastníci konference měli možnost vyzkoušet si práci ve skupinách na konkrétní témata, jako např. jak postupovat při modernizaci zemědělských podniků, změně struktury krajiny či zlepšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Myslím, že se nám díky jednotlivým diskusím podařily zjistit skutečné potřeby venkovských regionů a můžeme tak správně stanovit cíle v našich programových dokumentech. Do budoucna bude  určitě nutné  zaměřit se  na modernizaci farem a zemědělských podniků a na investice do péče o krajinu,“  uzavřel Radim Zika.

Definitivní tečkou za proběhlými diskusemi o budoucnosti venkova bude Mezinárodní konference, která se uskuteční v Praze 10. října 2005.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320