Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zavádí změnu v jízdném pro uprchlíky / В області запроваджують зміну вартості проїзду для біженців

31. 03. 2022

Namísto plošného jízdného zdarma, které platilo několik týdnů v Libereckém kraji, budou od prvního dubnového dne moci využít možnost cestovat zadarmo pouze osoby ukrajinské národnosti, které mají udělenu takzvanou dočasnou ochranu.

Liberecký kraj koncem února umožnil občanům z Ukrajiny bezplatně cestovat veřejnou dopravou. Každý, kdo se prokázal ukrajinským pasem, mohl této služby využít. „Chtěli jsme i tímto rozhodnutím o bezplatném jízdném pomoci všem, kteří prchali před válkou ze své země, neorientovali se hned v podmínkách české dopravy, a přitom potřebovali naši okamžitou podporu a pomoc. K podobnému kroku se přidaly další kraje i stát,“ řekl hejtman Martin Půta.  

Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji (KORID LK) nyní upravil pravidla tak, aby volné jízdné od 1. 4. 2022 čerpali jen ti, kteří obdrželi od cizinecké policie statut dočasné ochrany. V rámci sítě IDOL jim bude umožněna bezplatná přeprava (vyjma městské hromadné dopravy v České Lípě).

„Každý uprchlík z Ukrajiny, který chce cestovat zdarma, se musí prokázat vízem dočasné ochrany, to je uvedeno buď v biometrickém pase nebo na hraniční průvodce. Bezplatnou dopravu mají samozřejmě i ti, kdož mají uděleno vízum na strpění,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu. Přeprava dětí mladších 6 let bez dokladu je v doprovodu vždy zdarma bez ohledu na státní příslušnost.

S platností od 1. 4. 2022 se zavádí následující opatření:

  • Bezplatná přeprava je nadále umožněna jen občanům Ukrajiny, kterým je poskytnuta dočasná ochrana. Nevztahuje se plošně na ty, kteří přišli v době před vypuknutím válečného stavu.
  • Statut dočasné ochrany (či strpění) je jednoznačně rozpoznatelný podle druhu dokladu a odpovídajících víz zavedených v dokladu. Pro vyloučení nejasností v rozpoznávání cestujících, kteří mají nárok, je pro dopravce i pro cestující vytvořena intuitivní pomůcka v češtině i ukrajinštině, kde jsou popsány doklady, do kterých lze zapsat statut uprchlíka a jakou formu uvedený zápis má.
  • Od zavedení opatření, tj. od 1. 4. 2022, jsou dopravci požádáni o týdenní toleranci v provozu, to znamená, že cestující budou případně upozorněni, že na bezplatnou přepravu musí nárok doložit předepsaným dokladem.

„Zhruba měsíční vyhodnocování stavu nám umožnilo přesně definovat pravidla i ověřit, že identifikace osob, které potřebují pomoc, nebude nijak složitá,“ doplnil Jan Sviták.

„Protože Liberecký kraj není jediným objednatelem dopravy v síti IDOL, koordinujeme tuto pomoc s městy, které objednávají provoz MHD, ale i se železničními dopravci na dálkových linkách,“ vysvětlil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK.

Cestující najdou potřebné informace na webových stránkách www.iidol.cz nebo v aktualitách na sociálních sítích integrované dopravy IDOL. Protože toto opatření je zavedeno dočasně, je potřeba sledovat případné změny, které v rámci předpokládané stabilizace situace uprchlíků, určitě časem nastanou.

Замість загального безкоштовного проїзду, що діє вже кілька тижнів у Ліберецькій області, з першого дня квітня безкоштовно зможуть їздити лише особи української національності, які отримали так званий тимчасовий захист.

Наприкінці лютого Ліберецька область дозволила громадянам України безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Будь-яка людина з українським паспортом могла скористатися цією послугою. "Цим рішенням про надання безкоштовного проїзду ми хотіли допомогти всім тим, хто змушений був втікати від війни у своїй країні, хто не одразу зміг зорієнтуватися у чеській транспортній системі і кому потрібна наша негайна підтримка та допомога. Інші регіони та держава приєдналися до аналогічного кроку", - зазначив гетьман Ліберецької області Мартін Пута.

Координатор громадського транспорту в Ліберецькій області (KORID LK) змінив правила таким чином, що з 1 квітня 2022 року безкоштовним проїздом зможуть скористатися тільки ті, хто отримав статус тимчасового захисту в поліції у справах іноземців. Їм буде надано безкоштовний проїзд у мережі IDOL (за винятком громадського транспорту у Чеській Липі).

"Будь-який біженець з України, який хоче подорожувати безкоштовно, має пред'явити візу тимчасового захисту, це зазначено або у біометричному паспорті, або у пропуску для в'їзду. Зрозуміло, безкоштовний проїзд доступний і для тих, хто отримав візу толерантності", - сказав Ян Світак, статутний заступник гетьмана з питань транспорту Ліберецької області. Перевезення дітей віком до 6 років без документа завжди безкоштовне, незалежно від національності.

З 1 квітня 2022 року запроваджуються такі правила:

  • Тільки громадяни України, яким надано тимчасовий захист, як і раніше, можуть подорожувати безкоштовно. Це не поширюється на тих громадян України, які приїхали до введення воєнного стану.
  • Статус тимчасового захисту (або толерантності) чітко ідентифікується за видом документа та відповідними візами, внесеними до документу. Щоб уникнути плутанини при визначенні пасажирів, які мають право на набуття статусу, для перевізників та пасажирів був створений посібник чеською та українською мовами, в якому описані документи, на підставі яких може бути надано "статус біженця", та форма надання цього статусу.
  • З моменту введення в дію даного правила, тобто з 1 квітня 2022 року перевізникам пропонується запровадити тижневу толерантність, тобто період, протягом якого пасажиру буде повідомлено, у разі потреби, що він має надати підтвердження права на безоплатний проїзд.

„Оцінка ситуації, що тривала близько місяця, дозволила нам точно визначити правила та переконатися, що не буде складно ідентифікувати людей, які потребують допомоги, - додав Ян Світак.

„Оскільки Ліберецька область є не єдиним замовником транспорту в мережі IDOL, ми координуємо цю допомогу з містами, які замовляють громадський транспорт, а також із залізничними перевізниками на міжміських лініях", - пояснює Отто Поспішіл,  директор KORID LK.

Пасажири можуть знайти необхідну інформацію на сайті www.iidol.cz або у новинах в соціальних мережах інтегрованого транспорту IDOL. Оскільки заходи щодо надання допомоги постраждалим від війни громадянам мають тимчасовий характер, необхідно відслідковувати будь-які зміни, які обов'язково відбудуться з часом, коли ситуація з біженцями, як очікується, стабілізується.

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332