Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajské setkání nejen Zdravých obcí a měst Libereckého kraje. Je otevřené všem zájemcům o trvale udrŽITELNÝ rozvoj regionu - Liberec, 30. květen

11. 05. 2023

Srdečně Vás zveme ke společnému diskusnímu setkání nad možnostmi sdílení dobré praxe a příležitostmi pro rozvoj našeho kraje. Diskuse bude inspirována zkušenostmi „Zdravých měst“ na území Libereckého kraje, z nichž vybraná přímo na akci představí své ukázkové aktivity. Akce proběhne pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.

Otevřené krajské setkání (nejen) Zdravých obcí a měst

30. květen od 10:00 / Liberec - Krajský úřad LK, multimediální sál

Diskusní setkání připravuje Liberecký kraj ve spolupráci s asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) - certifikovanou platformou Zdravých obcí, měst a krajů v České republice. Vznikla již v roce 1994 a dnes sdružuje 135 municipalit a regionů, včetně dalších 4 krajů – Moravskoslezského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Ústeckého kraje.

Toto setkání je určeno nejen pro zástupce měst a obcí; je otevřeno i ostatním zájemcům z veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Odpovědné plánování, trvale udr-Žitelný rozvoj, péče o zdraví a zapojování veřejnosti do rozhodování se týká všech skupin obyvatel i všech typů subjektů.

Věříme, že toto setkání bude dobrou příležitostí nejen pro sdílení dobré praxe, ale i pro diskusi o možnostech konkrétních zlepšení v různých oblastech rozvoje našeho regionu.

V příloze najdete podrobný program, odkaz na registraci a podrobné informace o Národní síti Zdravých obcí, měst a regionů.

Krajské setkání PROGRAMKrajské setkání PROGRAM

NSZM Co jo je a co nabízíNSZM Co to je a co nabízí

Ivana Hujerová
koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21
ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226722
Mobil: 602411387