Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj dělá další kroky směrem k ekologickému a šetrnému nakládání s odpady

24. 03. 2004
[id:1757|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Před několika dny schválilo zastupitelstvo „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje“ (informováni jste byli koncem minulého týdne ). Jedním z jeho cílů je zefektivnit  systém třídění odpadů a zvýšit procento vytříděných složek z komunálního odpadu v Libereckém kraji. V návaznosti na to se Liberecký kraj dohodl v rámci spolupráce se společností EKO-KOM na realizaci pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“. Projekt bude realizován ve třech letech, celkové náklady projektu v roce 2004 budou činit téměř 3 mil Kč a budou poskytnuty společností EKO-KOM. Řízením projektu bude pověřena ARR - Agentura regionálního rozvoje, kde má Liberecký kraj majoritní podíl.

 Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství LK a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dle zákona o obalech“, řekl Radim Zika, člen rady kraje. Dalšími cíly tohoto projektu je podpora zavedení a zintenzivnění sběru komodit papír, plast, sklo a nápojový karton v lokalitách, kde jsou pro to vhodné podmínky, s návazností na možnost jejich odbytu. Rovněž bude snaha postupně zavést oddělený sběr využitelných komodit v oblastech, kde tento sběr není dosud zaveden a budou ověřeny různé formy sběru. „V oblastech, kde je již sběr některé komodity zaveden, se ho budeme snažit rozšířit o další komodity. Bude třeba zahustit a doplnit sběrnou síť pro jednotlivé tříděné komodity v lokalitách s velmi nízkou hustotou této sítě a nízkou výtěžností dané komodity. Zaměříme se také na informační kampaň vedoucí k podpoře potřeby třídění u jednotlivých cílových skupin obyvatel“, doplnil Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320