Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj je ve výtěžnosti komunálního odpadu třetí v České republice

Liberecký kraj je ve výtěžnosti komunálního odpadu třetí v České republice

[22024|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/kolo_a137b6b148.jpg]

29. 11. 2007
[id:5888|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Projekt „Intenzifikace  odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Libereckém kraji“

 

tisková zpráva k projektu

 

výsledky projektu v roce 2007

 

Projekt Intenzifikace probíhá ve spolupráci Libereckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM již čtvrtým rokem a s pomocí úzké spolupráce s městy a obcemi Libereckého kraje a svozových firem se podařilo dosáhnout významných výsledků:

 

„Do třídění komunálního odpadu je již intenzivně zapojeno 213 měst a obcí Libereckého kraje  - díky projektu, se do třídění odpadů v loňském roce zapojilo dalších 6 obcí. V roce 2007 dojde podle průběžných výsledků ke zvýšení výtěžnosti tříděného sběru o dalších 10%,  v absolutních číslech to znamená, že výtěžnost tříděného sběru se bude pohybovat okolo 35 Kg/osobu/rok bez kovů. a  Liberecký kraj si udrží 3. místo v rámci ČR v porovnání jednotlivých krajů ve výtěžnosti,“ uvedl náměstek hejtmana LK Radim Zika, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

 

Těchto výsledků se podařilo dosáhnout především tím, že:

Ø       Největší nárůst zaznamenává sběr skla, plastů a nápojových kartonů.

Ø       Obyvatelé Libereckého kraje za 3 Q roku 2007 vytřídili:

3,8 kg plastů / osobu

6,7 kg skla / osobu

16,6 kg papíru / osobu

Ø      V Libereckém kraji, v rámci projektu v roce 2007, přibylo dalších 244 kontejnerů na tříděný odpad. A další pořídily města a obce. V současné době mají obyvatelé Libereckého kraje k dispozici cekem 6100 kontejnerů na tříděný odpad.

 

Údaje jsou uvedené v Kg/ os /rok

 

REALIZACE PROJEKTU V ROCE 2007

 

Oba partneři v letošním roce 2007 alokovali částku určenou na realizaci cílů projektu ve výši 3.800.000 Kč (z toho 800.000 Kč Liberecký kraj) a zároveň zvolili aktivity tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení prostředků při splnění daných cílů.

 

Rekapitulace cílů projektu v roce 2007:

 

1.       Pokračovat ve zlepšování a zkvalitňování  infrastruktury systémů nakládání s vytříděnými složkami komunálních odpadů v obcích Libereckého kraje.  Prohloubení spolupráce svozových firem, úpravců (třídiček), zpracovatelů a veřejné správy.

2.       Optimalizace zefektivnění systému třídění odpadů na městech a obcích. Zaměření se na samosprávu s cílem vedoucím k optimalizaci systému hospodaření s odpady a motivování veřejné správy k zvyšování své účasti na hospodaření s odpady.

3.       Pilotní projekt „Školní program“ pro školská zařízení doplněný o praktickou část ve formě separování vyprodukovaných odpadů a obalů na školách.

4.       Pilotní zkušební sběr bílého skla a zavedení sběru směsných plastů, nikoliv pouze PET láhví

5.       Mediální a osvětová kampaň zaměřená na veřejnost Libereckého kraje.

6.       Školení samospráv města a obcí Libereckého kraje

 

Aktivity projektu, které významně přispěly k výsledkům v roce 2007 :

 

Nákup a rozmístění dalších 244 sběrových nádob pro zahuštění sběrné sítě využitelných složek komunálních odpadů na území kraje

 

Řídící tým projektu, tvořený zástupci Libereckého kraje a EKO-KOM a.s. rozhodl, s ohledem na výši uvolněných prostředků na realizaci projektu v r. 2007, o podpoře 35 obcí Celkem tak společnost EKO-KOM, a.s., poskytla do uvedených obcí 244 sběrných nádob na tříděný odpad, z nichž 60 kusů je na plast, 75 ks na papír a 49 ks na směsné sklo a 40 ks na sklo bílé a 20 ks na oddělený sběr bílého a barevného skla v přibližné hodnotě 1.300.000 Kč.

Každá vybraná obec byla oslovena a byla jí nabídnuta možnost podpory formou instalace stanoveného počtu nádob, přičemž byly respektovány typy nádob, které se v každé obci používají. Ve spolupráci se svozovými firmami dochází k postupné obměně sběrných systémů, jejímž cílem je zvýšení efektivity sběru, snížení nákladů pro obce a zvýšení kvality suroviny pro konečné zpracovatele. Na Jablonecku s Semilsku proto dochází k zavádění sběrných nádob na papír a plasty v provedení s horním výsypem a na sklo s dolním výsypem.

 

 

Hodnocení měst a obcí Libereckého kraje v třídění odpadů „Zlatá popelnice“

 

Cíle POH LK se daří plnit zásluhou přístupu a práce měst a obcí Libereckého kraje, V současné době dochází k optimalizaci stávajících systémů a především změně postojů obyvatel měst a obcí Libereckého kraje. Pro rok 2007 jsou připraveny změny v hodnocení soutěže, které přispějí k ještě větší objektivitě. Hlavní změnou je hodnocení zvlášť měst a obcí – dle kritéria: města a kritéria obce. Zároveň jsou zveřejňovány průběžné výsledky dle kritéria výtěžnost na webu Libereckého kraje. Novinkou bude kategorie Skokan roku.

 

V současné době běží třetí ročník soutěže a jsou známé i průběžné výsledky soutěže. Průběžné proto, že hodnocení je na základě pouze jednoho kritéria – výtěžnosti:

 

Průběžné pořadí měst po3 Q roku 2007:

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

ICZUJ

 NÁZEV MĚSTA

 OKRES

 POČET OBYVATEL

Výtěžnost tříděného sběru do nádob a pytlů kg/os/období

Počet sbíraných komodit

1.

577081

Město Harrachov

Semily

1599

50,63

3

2.

577456

Město Rokytnice nad Jizerou

Semily

3250

40,03

4

3.

563692

Město Lučany nad Nisou

Jablonec nad Nisou

1722

38,32

4

4.

564290

Město Osečná

Liberec

1018

32,42

5

5.

561860

Město Nový Bor

Česká Lípa

12192

29,80

5

6.

563871

Město Železný Brod

Jablonec nad Nisou

6409

29,21

5

7.

564061

Město Hodkovice nad Mohelkou

Liberec

2727

28,66

4

8.

561681

Město Kamenický Šenov

Česká Lípa

4014

26,52

5

9.

563510

Město Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

44748

24,99

5

10.

577626

Město Turnov

Semily

14489

24,89

4

11.

576964

Město Semily

Semily

8924

24,13

5

12.

577693

Město Vysoké nad Jizerou

Semily

1341

23,94

4

13.

577162

Město Jablonec nad Jizerou

Semily

1914

23,69

5

14.

577197

Město Jilemnice

Semily

5710

22,64

5

15.

563790

Město Rychnov u Jablonce n.N.

Jablonec nad Nisou

2302

21,98

5

16.

561533

Město Dubá

Česká Lípa

1749

21,95

4

17.

561479

Město Cvikov

Česká Lípa

4439

21,90

5

 

Průběžné pořadí obcí po 3 Q roku 2007:

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

ICZUJ

 NÁZEV OBCE

 OKRES

 POČET OBYVATEL

Výtěžnost tříděného sběru do nádob a pytlů kg/os/období

Počet sbíraných komodit

1.

563528

Obec Albrechtice v Jiz. horách

Jablonec nad Nisou

334

70,51

5

2.

546275

Obec Slunečná

Česká Lípa

74

58,70

4

3.

561428

Obec Bohatice

Česká Lípa

148

58,24

4

4.

564451

Obec Sychrov

Liberec

189

58,19

4

5.

561622

Obec Chotovice

Česká Lípa

144

55,83

3

6.

561665

Obec Jestřebí

Česká Lípa

790

55,57

4

7.

561401

Obec Blatce

Česká Lípa

65

52,86

3

8.

546283

Obec Svojkov

Česká Lípa

139

50,07

4

9.

564311

Obec Pertoltice

Liberec

259

47,86

4

10.

577189

Obec Jestřabí v Krkonoších

Semily

240

47,53

4

11.

547476

Obec Paseky nad Jizerou

Semily

249

47,53

5

12.

561983

Obec Provodín

Česká Lípa

669

45,84

3

13.

553638

Obec Tachov

Česká Lípa

153

44,53

5

14.

563668

Obec Kořenov

Jablonec nad Nisou

1002

43,29

5

15.

563536

Obec Bedřichov

Jablonec nad Nisou

267

39,16

4

16.

563706

Obec Malá Skála

Jablonec nad Nisou

1070

38,85

5

17.

563633

Obec Josefův Důl

Jablonec nad Nisou

1008

38,64

5

* Žlutě označená města/obce splnila podmínku sběru 4 komodit tříděných odpadů a v průběhu sledovaného období je vykázaly do systému EKO-KOM a jsou potenciálními finalisty soutěž

 

 

Mediální a osvětová kampaň zaměřená na třídění odpadů ze strany veřejnosti

 

Stejně jako v předešlých letech je součástí celého projektu informační kampaň zaměřená zejména na širokou veřejnost. V rámci celorepublikové komunikační kampaně na třídění odpadů, kterou realizuje společnost EKO-KOM, a.s., je pro Liberecký kraj vypracována dílčí informační kampaň, která na plošnou kampaň navazuje a komunikuje regionální informace.

 

V roce 2007 bylo důležitou součástí osvětové kampaně vysvětlení a přiblížení smyslu a způsobů třídění zaměřila se  především na:

-          předcházení vzniku odpadů (např.nákupní košíky v Kaufland a Makro)

-          smysl třídění odpadů (výstava recyklovaných výrobků, TV seriál)

-          zvýšení prestiže lidí, kteří třídí odpad (soutěže a odměňování)

-          stálá informovanost veřejnosti (televize, tisk)

-          vzdělávání samosprávy (konference o odpadech)

-          oslovení školní a předškolní mládeže (školní program a program Dády Patrasové)

 

Součástí jednotlivých vzdělávacích a informačních akcí je především aktivní zapojení veřejnosti, formou soutěží a diskusních a vědomostních pořadů. Znalostní soutěže budou probíhat například v regionálních denících, televizích a rozhlasech.

O tom, že se vyplatí třídit domácí odpad, se přesvědčila Šárka Morávková z Jablonce nad Nisou. V SMS soutěži, kterou uspořádal Liberecký kraj, vyhrála trekové kolo v hodnotě deset tisíc korun. Včera si svou výhru převzala z rukou náměstka hejtmana Radima Ziky.

Odpad třídím pravidelně, především pet lahve, papír a sklo. Nedělá mi to žádné problémy, protože máme sběrné kontejnery přímo před domem,“ řekla Šárka Morávková.

„V soutěžích, týkajících se třídění odpadů, bude Liberecký kraj pokračovat i v budoucnu. Lidé ve všech domáctnostech kraje budou moci soutěžit už v polovině prosince prostřednictvím speciální pohlednice. Vedle hlavní ceny  - zájezdu por dvě osoby do Alp mohou vyhrát i dvě jízdní kola, dest mobilních telefonů a další ceny,“ doplnil Radim Zika.

 

Tiskovina určená do všech domácností Libereckého kraje

 

V začátku měsíce prosince 2007 bude do všech domácností Libereckého kraje distribuována tiskovina, která občany seznámí s výsledky třídění odpadů v roce 2007 a zároveň poděkuje všem, kteří se o tento výsledek zasloužili. Materiál je zpracován jako pohlednice s cílem zvýraznit její zajímavost a zajistit přijetí veřejností. S doprovodným efektem – obecně se tento druh komunikace v současné době málo používá.

Materiál opět obsahuje i motivační složku SMS soutěž -  formulovanou jako výzva, aby se přihlásili občané, kteří doopravdy třídí odpad. Z vylosovaných SMS budou odměněni  atraktivními cenami.

Hlavní cenou je 5-ti denní zájezd pro dvě osoby do střediska Lech am Arlberg v rakouských Alpách. Lokalita byla vybrána s ohledem na ekologickou a osvětovou úlohu, pro svou nezaměnitelnou atmosféru a ojedinělou polohu bylo toto místo zařazeno mezi 10 nejatraktivnějších horských středisek Evropy a patří mu ocenění „Best of The Alps“ a bude opravdu velkou odměnou. V tomto nádherném horském středisku ve výšce 1.450 m.n.m kladou velký důraz na ohleduplné chování k přírodě a Rakousko je obecně zemí s vysokou úrovní třídění odpadů.

Dalšími cenami jsou: 2x jízdní kolo, 10x mobilní telefon, 20x koše do domácností na tříděný odpad, 30x tričko a další drobné ceny.

Výherce SMS soutěže bude znám po 10.1.2008, kdy bude soutěž ukončena.

 

 

Podrobnější informace o jednotlivých akcích získáte:

Ing. Ida Svobodová, koordinátor

Mob. 602 964 364

e-mail: ida.svobodova@separace.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302