Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj nadělil dětem příručky ekologické výchovy

26. 04. 2004
[id:1847|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Pro základní školy Libereckého kraje, které jsou sdruženy v celostátní síti škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), zakoupil resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje nové příručky praktické k ekologické výchově. „Ekologická výchova a vzdělávání je bezpochyby nejúčinnější, pokud se odehrává přímo v přírodě a děti informace pouze pasivně nepřijímají, ale výukového procesu se aktivně účastní. Doufám, že příručky děti alespoň částečně namotivují  k pozitivnímu vztahu k přírodě,“ řekl člen rady kraje Radim Zika.

První příručka „Pojďme na to od lesa“ vznikla v rámci projektu „Ekologická výchova a komunikace v českých a německých národních parcích a chráněných krajinných územích“. Podkladem pro přípravu jí byla německá publikace „Lesnická vzdělávací práce - příručka nejen pro lesníky“, která byla přeložena již do několika cizích jazyků. Česká verze byla rozšířena o aktivity odzkoušené středisky ekologické výchovy z celé České republiky.  Obsáhlý systematický materiál pro pedagogickou práci zahrnuje množství praktických námětů a inspirací ke hrám a různým aktivitám. Forma šanonu, ve kterém se nachází množství doprovodných pracovních listů, byla zvolena pro praktičnost využití – jednotlivé listy lze kopírovat, popř. vložit do fólie a vzít s sebou na výukový program.

Druhá příručka „Škola pro život“ ukazuje na praktických příkladech pestrou paletu možností začlenění ekologické výchovy do všech předmětů na základní škole. Na její přípravě se podíleli přímo učitelé z praxe.

Pedagogičtí pracovníci jsou s prací s příručkami seznamování na zaškolovacích seminářích. Některé aktivity si mohou vyzkoušet na vlastní kůži přímo s tvůrci těchto „pomocníků ekologické výchovy“. Prvních dvou seminářů se zúčastnilo 32 pedagogů z celého Libereckého kraje“, dodal Radim Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320