Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj poskytl 11 obcím zařízení pro provoz sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

25. 05. 2006
[id:3920|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V r. 2005 připravil Liberecký kraj ve spolupráci se společností ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., projekt „Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji“. Projekt vycházel ze provedené analýzy stavu odpadového hospodářství v obcích Libereckého kraje, která konstatovala, že v některých obcích Libereckého kraje chybí zařízení sběrného dvora pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, jako jsou například barvy, ředidla a jiné chemikálie, drobný i objemný elektro-odpad (drobné domácí spotřebiče, televize, ledničky), zářivky, akumulátory a baterie, atd.

 

Vzhledem k cílům, stanoveným Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje (2004) se Liberecký kraj prostřednictvím odboru rozvoje venkova, životního prostředí rozhodl pomoci dotčeným obcím a těmto obcím pořídit zařízení k provozování sběrných dvorů – speciální mobilní EKOsklady s vybavením (kontejnery a nádoby na jednotlivé druhy nebezpečných složek komunálního odpadu) a kancelářské buňky jako zázemí pro obsluhu sběrného dvoru.

 

Liberecký kraj společně s ARR připravil projekt, studii proveditelnosti a žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, OP Infrastruktura, opatření 3.4.  Projekt byl úspěšný a Liberecký kraj získal na pořízení zařízení sběrných dvorů dotaci ve výši 4.318.000 Kč, z toho příspěvek ERDF ve výši 3.810.000 Kč, příspěvek ze SFŽP ve výši 508.000 Kč.

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel zařízení vybrána společnost REO AMOS, spol. s r.o., Ostrava, která v průběhu dubna a května provedla návoz zařízení do příslušných obcí. Obce budou předané zařízení provozovat většinou prostřednictvím odborných firem, zařízení je obcím poskytnuto bezúplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Po ukončení projektu bude zařízení za symbolickou cenu převedeno do majetku obcí.

 

Vybavení k provozování sběrného dvora tak z iniciativy Libereckého kraje a za přispění strukturálních fondů EU a SFŽP obdržela města Česká Lípa, Doksy, Dubá, Raspenava, Nové Město pod Smrkem, Český Dub, Jilemnice, Desná, Smržovka, Železný Brod a Harrachov.

 

Nově pořízené zařízení zjednoduší provoz sběrných dvorů v dotčených obcích a obsluze usnadní manipulaci s přebíraným odpadem. Liberecký kraj si od realizace projektu slibuje kromě jiného zvýšení objemu odděleného sběru nebezpečných složek komunálního odpadu,“ řekl Radim Zika náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302