Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií

04. 04. 2023

· Seminář o komunitní energetice představil novinky v legislativě, ukázal plánované a nastartované projekty i vhodné dotační tituly

· Jednou z prvních lokálních iniciativ je sdružení ENERKOM TANVALDSKO, v mikroregionu zvažují projekt na využití termického zpracování plastů

· Technická univerzita v Liberci se chystá otevřít nový obor „energetický specialista“

Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný minulý týden krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.

Velký zájem projevili zástupci měst, obcí a místních akčních skupin (MAS), Technické univerzity v Liberci i místních podniků o informace z oblasti nově vznikající legislativy. David Blažek, projektový koordinátor Unie komunitní energetiky, třicítku účastníků upozornil na novelizaci energetického zákona (tzv. lex OZE II), jejíž návrh představilo v únoru Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle něj existují dva základní modely sdílení elektřiny, a to buď formou „z chaty do bytu“, kdy člověk sdílí energii z OZE, kterou si sám vyrobil, nebo sdílení v širší komunitě, kdy sdílet lze pouze elektřinu z OZE, kterou vyrobilo energetické společenství nebo jeho člen. Zmínil rovněž dotační tituly a možnosti financování. Například Národní plán obnovy počítá s částkou 100 mil. kč na 33 až 40 pilotních projektů, přičemž žádosti by se mohly začít podávat již v polovině tohoto roku. Další finance je či bude možné čerpat z Modernizačního fondu například v programech KOMUNERG a RES+.

„Rozvoj komunitní energetiky v Česku chceme bedlivě sledovat a v našem kraji maximálně podporovat. Abychom byli u zdroje informací, rozhodla se krajem vlastněná Agentura regionálního rozvoje zapojit do Unie komunitní energetiky. Ta se mimo jiné podílí na připomínkování vznikající legislativy a je velmi dobře informována o aktuálních dotačních příležitostech i o příkladech dobré praxe z celé republiky," říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Josef Kucín, starosta obce Jiřetín pod Bukovou, ukázal zkušenosti s přípravou energetického sdružení ENERKOM TANVALDSKO, které v současnosti řeší především sestavení akčního plánu, mapování objektů vhodných pro instalaci fotovoltaiky, zapojení energetických specialistů a rozšiřování členské základny. Přiblížil také úvahy o vybudování zařízení na termické zpracování plastů technologií PTR. To by mohlo být situováno do budovy brownfieldu, bývalé textilní továrny, jejíž střechy by mohly být následně i pokryty fotovoltaickými panely.

O využití pískové baterie s kapacitou 8 MW tepla a výkonu 200 kW, o dalších energetických technologiích i o zkušenostech ze šluknovského výběžku promluvil Michal Svoboda, energetický koordinátor MAS Český sever a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Ukázal rovněž na možnost bezplatného poradenství, kdy je možné vyhledat energetické specialisty v regionech na stránkách www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.

„Seminář vyvolal živou diskusi, což signalizuje zájem a potřebu věnovat se tématu komunitní energetiky na půdě kraje i naší rozvojové agentury skutečně intenzivně. Letos instalujeme první tři FVE na střechách krajských budov a budeme postupně osazovat desítky dalších," potvrdil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort ekonomiky, investic, majetku, veřejných zakázek a informatiky. Na závěr vedoucí Katedry energetických zařízení Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Petra Dančová informovala o záměru otevřít magisterský obor energetický specialista. V současnosti je energetických specialistů kritický nedostatek a TUL se snaží na tuto situaci reagovat. Pokud vše dobře půjde, obor by mohl být otevřen v polovině roku 2024. 

*** 

Posláním Agentury regionálního rozvoje je poskytovat expertní podporu a realizovat konkrétní rozvojové aktivity ve prospěch Libereckého kraje, a v důsledku jeho obyvatel, podnikatelů a institucí v regionu. Jednou z aktivit je právě podpora vědy, výzkumu a inovací v kraji v rámci projektu „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“, reg. č. CZ.02.01.02/00/22_009/0003642 financovaného z prostředků Evropské unie, MŠMT a Libereckého kraje. https://arr-nisa.cz/         

ARR je držitelem regionální značky 1012+ a provozuje stejnojmenný informační webový portál a rozcestník příležitostí v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kraji pod Ještědem, webové stránky:  https://1012plus.cz/   

Kontaktní osoba: 

Lukáš Jokl 

Marketingový manažer 

Smart akcelerátor Libereckého kraje, email:  l.jokl@arr-nisa.cz , tel.: +420 723 936 617 

 

Zdroj: Tisková zpráva Agentury regionálního rozvoje, autor Lukáš Jokl

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549