Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

NISAINVEST 2005

18. 10. 2005
[id:3287|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj pořádá ve čtvrtek 20. října od 8,30 hod. v Domě kultury Liberec konferenci NISAINVEST. „Obecně lze říci, že program je zaměřen na příležitosti k investování v Libereckém kraji,“ říká Vít Příkaský, jehož resort NISAINVEST pořádá.  Úvodem jsou řešeny průmyslové plochy kraje (brownfields a greenfields), jak tyto prostory vidí investoři a jak je možné jim tyto prostory přizpůsobit. Následují informace o finančních zdrojích a nástrojích pro realizaci podnikatelských záměrů. Dále je program plynule rozvíjen efektivním zapojením a využitím lidských zdrojů v tomto novodobém vývoji, včetně spolupráce subjektů v rozvojovém partnerství. Konečným cílem je tento pokrok také realizovat a aplikovat v hospodářsky slabých oblastech kraje.  NISAINVEST je určen pro podnikatele, zástupce samospráv, státní správy a širokou veřejnost.

 

Konference by měla odpovědět na otázky:

Jak být úspěšní při předkládání projektů?

Kde získat finanční prostředky na realizaci svých záměrů?

Co je to hospodářsky slabá oblast? Patříme do ní? Jaké možnosti se nám díky tomu nabízí?

Jaký užitek přináší spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jak pro zúčastněné, tak pro veřejnost?

 

Více informací o NISAINVESTU  naleznete na webových stránkách kraje www.kraj-lbc.cz přímo v aktualitách, popř. Vám je poskytnou zaměstnanci odboru hospodářského a regionálního rozvoje krajského úřadu.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302