Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nová tvář přijímacího řízení v Libereckém kraji

26. 10. 2005
[id:3274|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:739 541 588|aktualizace:]

Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje, se sešel s řediteli všech středních škol v Libereckém kraji bez rozdílu zřizovatele, tj. s řediteli krajských i soukromých středních škol. Společným cílem tohoto jednání byla příprava zásadních změn v přijímacím řízení na střední školy a hledání způsobu, jak optimálně využít výsledků plošného celokrajského testování žáků 9. tříd  v rámci tohoto procesu. „Snahou kraje je zklidnit atmosféru na školách, přijímací řízení pokud možno maximálně objektivizovat a polidštit, z přechodu ze základní na střední školu odstranit zbytečný stres. Z věcného hlediska pak jde kraji o to, aby obsahem přijímacího řízení nebylo testování znalostí obrovského objemu dílčích dat bez znalosti vzájemných souvislostí, ale tzv. hodnocení kompetencí žáků, to znamená především schopností a dovedností v duchu moderní evropské pedagogiky“, řekl Petr Doležal.

Vedení resortu školství tak reagovalo na usnesení Rady libereckého kraje, kterým doporučila ředitelům středních škol zřizovaných Libereckým krajem akceptovat při přijímacím řízení výsledky hodnocení žáků 9. tříd.

V praxi pak bude situace vypadat následovně. Základním informačním zdrojem o schopnostech žáka bude výše zmiňované hodnocení z testování na základní škole. Testování žáků devátých tříd na základních školách proběhne v jednom termínu 1. února 2006. Pro případné uchazeče o studium na víceletých gymnáziích zatím testování proběhne v rámci plošného hodnocení žáků 5. ročníků základních škol kraje zkušebně ve dvou dnech, 17. a 18. května, přičemž toto hodnocení bude pro přijímací řízení použito nejdříve v příštím školním roce. 

V rámci přijímacího řízení pak škola ještě bude muset přihlédnout k předchozím studijním výsledkům žáka a k dalším osobnostním vlastnostem uchazeče o vzdělávání, což bude na doporučení kraje představováno pohovorem žáka se zástupci školy. Z přijímacího řízení tak ve většině případů odpadnou zbytečné testy z matematiky a českého jazyka, které si až doposud střední školy a učiliště ve velice rozdílné kvalitě připravovaly samostatně.

Pro informaci rodičům připravuje resort školství zvláštní internetovou stránku, kde bude možné vyhledat zcela konkrétní informace o způsobu přijímání na vybranou školu v kraji. I přes doporučení kraje je třeba připomenout, že ne všechny školy se jím musí řídit. Organizace přijímacího řízení a požadavky pro přijetí jsou totiž ze zákona plně v kompetenci ředitele školy.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588