Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projekty Libereckého kraje se ucházely v Bruselu o svou podporu

Projekty Libereckého kraje se ucházely v Bruselu o svou podporu

[7796|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/p1010134_434f856ae9.jpg]

18. 04. 2005
[id:2738|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Centrum vzdělanosti, Agrární poradenské a informační centrum, Jizerská magistrála pro pěší turistiku a Regiotram Nisa. To jsou projekty Libereckého kraje, které byly minulý týden prezentovány zástupcům Evropské komise, regionů zastoupených v Bruselu a dalším odborníkům z evropských institucí. Workshopy se konaly pod patronátem NUTS II Severovýchod, jehož součástí je mimo Libereckého kraje také kraj Královéhradecký a Pardubický.

Liberecký kraj se stal gestorem pro oblast vzdělávání, výzkum a vývoj, prostřednictvím něhož prezentoval svůj projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Zástupci evropských institucí se tak dozvěděli cíle a vize projektu, který se uchází o finanční podporu z evropských fondů. „Přípravná část projektu byla financována z prostředků Libereckého kraje, ministerstva školství a částečně i z evropských fondů. Vynaložené náklady za přípravnou část projektu a činnosti související se studií proveditelnosti a konsolidační fázi jsou již vyčísleny 43 mil. Kč. Odhad investičních nákladů  na realizaci další fáze projektu přesáhne 30 mil. euro a opět se na nich bude podílet kraj, stát a v mnohem větší míře se počítá s dotacemi ze strukturálních fondů“, řekl vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Robert Gamba, podle něhož je smyslem projektu vytvoření fungujícího systému celoživotního vzdělávání přístupného všem občanům na celém území Libereckého kraje.

Dalším prezentovaným projektem ucházejícím se o evropské peníze bylo Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje, jehož cílem je usnadnit agrárnímu sektoru Libereckého kraje přístup ke kvalitním a aktuálním informacím pomocí moderních informačních technologií  s využitím internetu. „Cílem tohoto projektu je kvalitně poskytnou informace v reálném čase ze všech oblastí agrárního sektoru, umožnit přístup ke strukturovaným informacím či efektivně obchodovat prostřednictvím aplikace „Tržnice“ atd.“, řekl náměstek hejtmana Radim Zika, který zodpovídá  mimo jiné za oblast zemědělství v LK. Dodal také, že se v Bruselu podařilo navázat kontakt se zástupci španělského regionu Valenciana, a to konkrétně s Gustavem Martiniém, kteří hledají partnery pro projekty takového typu.

Z oblasti cestovního ruchu kraj prezentoval projekt Jizerská magistrála pro pěší turistiku, s jehož zahájením by se mělo začít v červenci 2005 a ukončení je naplánováno na konec příštího roku. Zde jsou náklady vyčísleny na 18. mil. Kč, přičemž kraj by financoval 4,5 mil. Kč a zbytek by mělo být financováno ze zdrojů EU. „Mělo by být upraveno zhruba 42 km turistických stezek. Půjde zejména o stavební obnovu povrchu stezek. Součástí projektu je rovněž instalace informačního systému, úprav míst pro odpočinek, apod.“, přiblížil projekt Antonín Schäfer, náměstek hejtmana zodpovědný také za oblast cestovního ruchu.

O svou přízeň se také v Pražském domě v Bruselu ucházel projekt REGIOTRAM NISA, který se prezentoval v rámci workshopu „Doprava a úvěrování EIB“. Celkové investiční náklady prvního realizačního projektu dosahují 1.368 mil. Kč. „Chceme vytvořit systému pro provozování moderní veřejné dopravy v regionu založené na páteřní síti kolejové dopravy, která by byla alternativou vůči individuální automobilové dopravě, zajišťovala kvalitní dopravní obslužnost, splňovala ekologické podmínky dopravy a využívala regionální železniční tratě“, doplnil Vladimír Richter, člen rady kraje zodpovědný za resort dopravy.

 

Během třídenních workshopů se na půdě Pražského domu v Bruselu vystřídala celá řada odborníků z nejrůznějších oblastí. Prezentovaly se desítky projektů, které se budou ucházet o  finanční podporu EU. Vůbec poprvé se tak v Bruselu uskutečnila podobná akce, kdy se prezentovaly tři kraje najednou pod společným patronátem NUTS II Severovýchod.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302