Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada Asociace krajů ČR na svém 7. zasedání jednala zejména o návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, které má schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

09. 12. 2005
[id:3413|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Členové Rady důrazně odmítli návrh zákona jako protiústavní. Ohradili se proti tomu, že nebyl prodiskutován se zástupci krajů, přestože zásadním způsobem zasahuje do jejich kompetencí a odpovědnosti. Rozhořčení nad tím, že krajům nebyl dán zákon k řádnému připomínkování, neskrývá hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Přílohou projednávaného návrhu novely zákona je také seznam zdravotnických zařízení, které by se měly stát veřejnými. V seznamu přitom schází více než 80 nemocnic, které by tak byly v budoucnu odkázány na přímé úhrady pacientů, a tedy odsouzeny v konkurenci veřejných k zániku. „V Libereckém kraji se jedná o nemocnici v Jilemnici, Tanvaldě a ve Frýdlantě. Pokud by Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) s těmito zdravotnickými zařízeními neuzavřela smlouvu na základě tohoto připravovaného zákona ministra Ratha (ČSSD), budu nucen vyzvat občany Libereckého kraje, aby se odhlásili od VZP a přihlásili se k těm oborovým pojišťovnám, které jim ve Frýdlantě, Jilemnici, Tanvaldě a okolí zajistí odpovídající zdravotní péči“, řekl hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.

 

V mnoha bodech se návrh současných poslanců téměř shoduje se zákony z let 1948 a 1951, pod kterými je podepsán Klement Gottwald. Všude, i v novém návrhu se například píše o vypořádání státu za převod majetku. Mnoho lisí si ale pamatuje, jak toto vypořádání před více než 50 lety probíhalo. Jde mi z toho mráz po zádech,“ komentoval návrh zákona hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

 

Zákon nemá skutečně od doby vlády jedné strany obdoby,“ konstatoval předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský. „Je de facto dekretem o znárodnění majetku krajů, obcí i soukromých subjektů,“ doplnil Ing. Evžen Tošenovský.

 

Na tiskové konferenci po jednání Rady Asociace krajů ČR její členové také informovali, že se zúčastní odpoledního jednání o návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. O vystoupení v rámci rozpravy požádali oficiálním dopisem předsedu PSP ČR Lubomíra Zaorálka. To se nakonec nekonalo, neboť se projednávání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení odložilo na úterý 13.12. 2005. „To je v podstatě dobře, protože poslanci, kteří neměli možnost se s tímto zákonem seznámit, tak budou mít větší příležitost ho prostudovat. Věřím, že po tomto důkladném seznámení pochopí, proč tento zákon nelze přijmout,“ doplnil Petr Skokan.

 

 

 

Dalším významným bodem dopoledního jednání Rady byl způsob administrace financování projektů z fondů EU. „Společně jsme se shodli, že budeme hledat jednotné organizační schéma, které zaštítí AKČR. Chceme se stát pro instituce EU transparentními a silnými partnery,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský.

 

Odpoledne se ještě zástupci AKČR společně s představiteli vlády ČR zúčastní jednání DG Regio na

téma finanční nástroje a strategické direktivy pro podporu regionální politiky období 2007 – 2013.

Jedná se o historické setkání s klíčovými představiteli bruselské administrativy, kteří jsou

zodpovědní za nastavení finančních toků v rámci strukturální a kohezní politiky,“ řekl k jednání

primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302