Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Slavnostní křest katalogu Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje

Slavnostní křest katalogu Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje

[6348|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/tiskove/dscf0113_a5d9ee9f9a.jpg]

17. 02. 2005
[id:2568|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Slavnostní křest se uskutečnil dne 14. 2. 2005 v Severočeském muzeu v Liberci pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Petra Doležala. Kmotry katalogu se stali předseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, ředitelka odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová, pod jejíž záštitou se sympozium uskutečnilo, a vedoucí Katedry volného umění Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Prof. Marián Karel, autor sochy Pyramida pro Liberecký kraj.

„Pomyslnou závěrečnou tečkou za prvním ročníkem se stalo vydání katalogu sympozia.  Ten na svých sto třech stranách podrobně mapuje průběh a dosažené výsledky sympozia. Obsahuje fotografie děl, představuje jednotlivé instituce podílející se na organizaci sympozia a slovem i obrazem připomíná aktivity, které se Sympoziem uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje souvisely,“ řekl Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

V červnu roku 2004 se uskutečnil první ročník mezinárodního Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. V jeho průběhu vytvářeli studenti uměleckoprůmyslových oborů škol zřizovaných Libereckým krajem a studenti obdobných oborů ze zahraničí díla, jejichž společným tématem byly STOPY/TRACES. Vyvrcholením sympozia byla výstava děl, která se uskutečnila v Severočeském muzeu v Liberci.

 


 

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320