Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR k problematice čerpání peněz z fondů EU na vodohospodářské projekty

19. 11. 2007
[id:5852|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]
  1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky vyjadřují značné znepokojení nad tím, že Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 (dále jen „Podmínky“) nebyly dojednány ve shodě s obcemi, městy a kraji. Výsledek jednání je rezignací České republiky zastupované představiteli Ministerstva životního prostředí na obhajobu oprávněných požadavků územních samospráv. Uvedené podmínky byly předmětem jednání již na začátku roku 2006. Jednání s Evropskou komisí v průběhu posledního roku nepřineslo žádný výrazný pokrok. 

 

  1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky s obsahem Podmínek vyjednaných Ministerstvem životního prostředí vyjadřují nesouhlas, jelikož dostatečně neumožňují financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí. Vybudování a modernizace vodárenské infrastruktury pro 3 mil. obyvatel České republiky v dohledné době je tak vážně ohroženo.

 

  1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky již od počátku tvorby Operačního programu Životního prostředí požadovaly zabezpečení potřebného množství prostředků na splnění povinností při čištění odpadních vod vyplývajících z evropské legislativy. Ke splnění těchto povinností se zavázal stát v přístupových smlouvách k EU bez znalosti problematiky a konzultace s obcemi a městy, které za tuto záležitost nesou největší odpovědnost. Pokud nebude zabezpečen přísun prostředků z fondů EU Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů České republiky požaduje, aby zodpovědnost za financování ke splnění závazků ČR k EU převzala vláda ČR a státní rozpočet

 

  1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky upozorňují vládu České republiky, že nebude-li zabezpečen potřebný přísun prostředků na realizaci vodohospodářských projektů hrozí rozpad principu solidarity mezi malými a velkými obcemi v ceně vody, který se reálně projeví v navýšení stočného a vodného, což bude sociálně neúnosné pro tři milióny obyvatel České republiky.

 

 

 

                           

Ing. Oldřich Vlasák, v.r.                                            Ing. Evžen Tošenovský, v.r.

předseda Svazu měst a obcí České republiky             předseda Asociace krajů České republiky

                 Ústí nad Labem                                                               Ostrava

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302