Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Švýcaři se zajímají o naše zkušenosti z EU

Švýcaři se zajímají o naše zkušenosti z EU

[11428|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/img_8062_(2)_af93568a40.jpg]

29. 11. 2005
[id:3379|autor:Markgrafová Eva Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:739 541 592|aktualizace:]

Na pozvání kantonální vlády zavítala ve dnech 23. až 25. listopadu delegace Libereckého kraje vedená hejtmanem Petrem Skokanem do partnerského kantonu St. Gallen, aby s představiteli kantonální vlády projednala témata další spolupráce. Pro krajskou politickou reprezentaci, která vzešla z loňských voleb, to byla první oficiální návštěva  St. Gallenu a  kromě hejtmana Petra Skokana se jí zúčastnili také Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Vít Příkaský, člen rady kraje pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, Vladimír Richter, člen rady kraje pověřený vedením resortu dopravy, a Hana Králíčková, členka rady kraje pověřená vedením resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin.

„Naše spolupráce se švýcarským  kantonem St. Galllen je historicky spjata s působením  organizace Kooperace St. Gallen–Liberec ČR, která již od roku 1990 zprostředkovává občanům z našeho regionu různé studijní pobyty a pracovní stáže právě v tomto kantonu,“ připomíná hejtman Petr Skokan a upřesňuje, že dohoda mezi krajem a kantonem o regionální spolupráci a vzájemném přenosu knou-how pak byla uzavřena na podzim roku 2001.

„Každé dva roky se proto zástupci obou regionů sejdou, aby zhodnotili přínos dosavadního partnerství a dohodli se na tématech další výměny zkušeností. Protentokrát to byla témata, kterým se chceme věnovat v letech 2006 až 2007.“

Obě strany se dohodly na celkem šesti stěžejních oblastech, kam zahrnuly politické plánování,  národní hospodářství a sociální problematiku, ochranu životního prostředí a lesnictví, dopravu, vzdělávání, památkovou péči a územní rozvoj. „Tak například v oblasti dopravy se švýcarská strana zajímá o naše zkušenosti se zimní i běžnou údržbou našich komunikací, zatímco nás zajímá, jak se Švýcaři věnují problematice související s bezpečností silničního provozu. V případě památkové péče jsme nabídli naše zkušenosti s péčí o kulturní památky. Nás zase zajímá, jakou formou pečují o lesní porosty, jakou roli v lesním hospodářství sehrává stát, kanton  a vlastník.“ Zcela specifickým tématem bude podle hejtmana Petra Skokana politické plánování. „Podobný proces u nás neznáme. Švýcaři nás s ním proto chtějí obeznámit. Naproti tomu od nás očekávají, že se podělíme o regionální zkušenosti plynoucí z členství ČR v EU. Jak vyplynulo z vyjádření Petera Schönenbergera, člena kantonální vlády zodpovědného za finanční  resort a vnější vztahy, naše praktické zkušenosti jsou pro ně nesmírně cenné.  Už proto, že Švýcarsko své členství v EU zatím odmítlo, nicméně se připojilo k volnému pohybu zboží a pracovních sil, a proto své připojení k unii do budoucna nevylučují.“ 

V rámci této návštěvy se delegace LK sešla  nejenom se členy kantonální vlády v čele s Willi Haagem, ale i s celou  řadou dalších přizvaných hostů. Mezi nimi nechyběli ani zástupci Kooperace St.Gallen – Liberec ČR v čele s prezidentem Bruno Dudlem, bývalý prezident a její zakládající člen Prof. Hans Hiller a zástupce velvyslanectví ČR ve Švýcarsku Zdeněk Krejčí.  Součástí  programu, který pro představitele Libereckého kraje připravila švýcarská strana, byly  rovněž exkurze v tamní nemocnici a v několika významných firmách. „Podívali jsme se například také do firmy Druckguss AG Winkeln St. Gallen, zabývající se výrobou součástek pro automobilový průmysl, systémem tlakového lití, která má svůj pobočný závod v Liberci, a do firmy SFS Heerbrugg. Ta vyrábí šrouby a svůj pobočný závod si před časem otevřela pro změnu v Turnově,“ uzavírá hejtman Petr Skokan. 

Markgrafová Eva Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327
Mobil: 739 541 592