Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Těžba v polském dole Turów musí být podle evropského soudu okamžitě pozastavena

21. 05. 2021

Soudní dvůr Evropské unie dnes vydal usnesení o bezodkladném pozastavení těžby v polském hnědouhelném dole Turów, kterým vyhovuje České republice, jež na Polsko podala ve věci žalobu. Liberecký kraj žalobu také podpořil, neboť podle české strany nebyl proces rozšíření těžby z polské strany proveden a projednán v souladu s platnou evropskou legislativou.

„Pěvně věřím, že rozhodnutí evropského soudního dvoru bude znamenat především to, že se setkáme s polskou stranou u jednoho stolu a budeme jednat dle platných evropských pravidel.  Ostatně k tomu ji vyzýváme poslední dva roky,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. „Polská státní firma PGE nemůže ignorovat oprávněné požadavky a obavy českých obyvatel žijících na českém státním území, v těsné blízkosti dolu. Škody, které těžba způsobuje mají zásadní vliv na podzemní vodu, ovzduší, pokles terénu, ale především na kvalitu života tamních obyvatel.“

„Kromě samotného předběžného opatření je pro mne velmi pozitivní i zdůvodnění tohoto rozhodnutí v tiskové zprávě Soudního dvoru EU. Jasně je tam uvedeno, že zastavením těžby v dole Turów nedojde k vážnému narušení stability energetické sítě Polska, a proto má jednoznačně přednost ochrana podzemních vod, životního prostředí a zdraví lidí. Zcela to odporuje některým tvrzením, která slyšíme ze strany PGE a nám dává dobrý základ pro další jednání a dokládání před Soudním dvorem EU,“ řekl Václav Židek, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Na jaře roku 2020 vydal polský ministr klimatu povolení k těžbě hnědého uhlí v dole Turów na dalších šest let. V září 2020 se Česká republika, podle které Polsko udělením povolení porušilo evropské unijní právo, obrátila na Evropskou komisi a v únoru letošního roku se Česká republika obrátila na Evropský soudní dvůr EU s žalobou s vydáním předběžného opatření zastavení těžby do doby, než soudní dvůr rozhodne ve věci samotné, tj. do vydání rozsudku. Provozovatel polského hnědouhelného dolu Turów, který leží v těsném sousedství státních hranic, také nedávno získal licenci od polských úřadů k pokračování těžby až do roku 2044.

 

Příloha: Tisková zpráva Soudního dvoru EU 

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549