Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva k 19. zasedání Rady Asociace krajů ČR

17. 05. 2004
[id:1897|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Rada Asociace krajů se zabývala znovu návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který v blízké době Ministerstvo financí ČR opětovně předloží vládě. Přítomní hejtmani se seznámili s novelou zákona a shodli se, že budou dále trvat na svém stanovisku, které přijali na předchozím zasedání Rady v Plzni 2. dubna 2004. Vyjádřili v něm především nesouhlas s výší finančních prostředků, které by podle návrhu měly být zapojeny do krajských rozpočtů jako daňové výnosy. Upozornili na některé další aspekty návrhu. Kritizovali, že návrh neodráží změny v nárůstu DPH a rovněž míru inflace, vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, že nový návrh počítá s krytím finanční ztráty na dopravní obslužnost z krajských rozpočtů. Návrh podle jejich názoru nikterak neposouvá finanční možnosti krajů v samosprávné oblasti. Dominantní část příjmů z rozpočtového určení daní pohltí pouze mandatorní výdaje. Návrh se nezabývá ani řešením finančních vztahů vůči hlavnímu městu Praze, kde nadále přetrvávají specifické problémy.                                                                                                                                  

Zásadní nesouhlas vyslovila Rada Asociace krajů ČR s vládním návrhem zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Tento návrh schválila Poslanecká sněmovna PČR podle dostupných informací Asociace krajů ČR ve třetím čtení. Přezkum hospodaření by podle tohoto návrhu mělo provádět pouze Ministerstvo financí ČR. „Jsme velmi znepokojení, kam se ubírá filozofie kontroly hospodaření samospráv. Zasahovat tímto způsobem do kompetence samosprávných orgánů je popřením základních principů zastupitelské demokracie. Budeme přesvědčovat Senát, aby novelu zákona zamítl. Jsme také připraveni v případě nutnosti podat stížnost k ústavnímu soudu,“ uvedl předseda Rady, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.

Rada se zabývala také problematikou poplatků za odběr podzemních vod, které se nově příjmem rozpočtů krajů. Vyzvala Ministerstvo financí ČR, aby vytvořilo a urychleně rozeslalo krajům zpracovanou metodiku pro výběr a rozesílání těchto poplatků. Zákon tak postavil kraje před novou povinnost, ale nikdo pro její plnění nevytvořil podmínky

Rada se současně zabývala dopadem změny sazby DPH do projektů obcí, které čerpají z dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. Změna sazby DPH z 5 na 19% staví obce do obtížné situace, kdy v mnoha případech bude velmi problematické projekty dokončovat.

Jednání Rady Asociace krajů ČR v Libereckém kraji se dne 14. května zúčastnilo 8 členů. 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320