Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva k 5. zasedání Rady Asociace krajů ČR

10. 09. 2005
[id:3128|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V pátek 9. září 2005 proběhlo v Brně 5. zasedání Rady Asociace krajů, kterého se kromě 9 hejtmanů a primátora hlavního města Prahy účastnil jako host také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

 

Rada Asociace krajů ČR opětovně odmítla ustanovení §99a zákona o ochraně veřejného zdraví tak, jak bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Toto ustanovení zakazuje převádět zdravotnická zařízení krajů do formy obchodních společností. „Považujeme tento paragraf za protiústavní. Je nepřijatelné, aby stát vstupoval tímto způsobem do práv krajských samospráv. Odmítáme také pokrytecký postoj ministerstva zdravotnictví, které na jedné straně prostřednictvím nového zákona chce bránit krajům v transformaci zdravotnictví a samo na druhé straně privatizuje některé lukrativní části fakultních nemocnic,“ uvedl 1. místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Středočeského kraj Petr Bendl. Rada Asociace krajů ČR se zároveň rozhodla požádat prezidenta republiky, aby předmětný zákon nepodepsal a vrátil jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Rada také vyzvala ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby zastavily kroky, které destabilizují finanční situaci zdravotních pojišťoven  a ve svých důsledcích ohrožují pacienty i lékaře a aby neprodleně přijaly opatření k obnovení finanční rovnováhy systému zdravotnictví. „Máme informace od jednotlivých zdravotních pojišťoven, že se jejich finanční situace bude do budoucna ještě zhoršovat. To může velmi vážně ohrozit chod našich zdravotnických zařízení,“ upřesnil Petr Bendl.

 

Rada zásadně odmítá, aby bylo v zákoně o územně-správním členění státu zakotveno 8 tak zvaných oblastí. „Ústava ČR jasně stanovuje jako správní jednotky obce a kraje. Odmítáme jako nefunkční a zbytečné vytváření dalšího druhu územní jednotky,“ uvedl místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman hostitelského Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

 

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a ředitel agentury CzechTourism představili hejtmanům během jednání projekt domácího cestovního ruchu a novou podobu veletrhu Regiontour v Brně. Ministr informoval hejtmany, že má k dispozici 150 mil Kč na podporu domácího cestovního ruchu a částku 250 mil. Kč z prostředků EU na podporu vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. V rámci diskuse členové Rady vyslovili požadavek, aby ve vládní koncepci cestovního ruchu byla jasněji vymezena pozice krajů a ministerstva. „Kladli jsme důraz na to, aby se agentura CzechTourism zaměřila zejména na propagaci v zahraničí. Požádali jsem pana ministra, aby propagovali regionální letiště v Karlových Varech, v Pardubicích, v Brně a Ostravě, jejichž zřizovateli jsou kraje,“ uvedl místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

 

Rada Asociace kraje vyjádřila zásadní nesouhlas s novelou zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), která by znemožnila financování údržby silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů. „Prostředky fondu pocházejí ze spotřební daně, kterou hradí bez rozdílu všichni. Proto by i její rozdělení mělo být rovnoměrné,“ zdůraznil Petr Bendl.

 

Rada se zabývala také možnostmi krajů pomoci postiženému americkému městu New Orleans. Rada asociace krajů přijala návrh hl. m. Prahy, podle kterého by kraje mohly pomoci zejména v oblasti obnovy památek a archiválií. Koordinátorem této odborné pomoci nefinančního charakteru bude hl. m. Praha.

 

Kancelář Asociace krajů ČR

Komise pro vztahy s veřejností Rady Asociace krajů ČR

 

Kontakt:           RNDr. Jiří Mašek, ředitel Kanceláře Asociace krajů, tel. 257280122

PhDr. Simona Svitáková, tisková mluvčí Jihomoravského kraje, tel. 606763725

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302