Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové prohlášení hejtmana Libereckého kraje

19. 08. 2005
[id:3056|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Včera, 18. srpna,  mi byl doručen dopis od náměstka ministra vnitra Václava Henycha, ve kterém mě žádal, abych se v rámci meziresortního připomínkového řízení „bleskově“, do 19.8.,  vyjádřil k návrhu zákona o podmínkách konání některých shromáždění. Musím říci, že jsem měl k této právní úpravě hned několik zásadních připomínek.  Především mám za to, že zkrácení lhůty pro zaslání připomínek v mezirezortním řízení na čtyři pracovní dny (prakticky však na pouhý jeden den), navíc v létě v době dovolených, nesvědčí tomu, že předkladatel má zájem o skutečně kvalitní připomínkové řízení. Takovéto razantní zkrácení lhůt musím odmítnout. Věc není natolik urgentní, aby takovýto zvláštní postup odůvodňovala. Naopak navrhovaný zákonný zásah do ústavně zaručeného práva shromažďovacího zasluhuje postup spíše opačný. Musím si položit otázku proč nebyl nejdříve zpracován věcný záměr návrhu zákona, ale rovnou paragrafové znění? K takovémuto postupu by nemělo docházet i proto, že právě orgánů samosprávy – obecních a krajských úřadů -  se předmětná problematika velmi dotýká.  Ale teď už k samotné navrhované právní úpravě. Cílem této změny je nesporně zavedení zvláštní oznamovací povinnosti pro shromáždění typu "techna", avšak v § 1 vymezený okruh takovýchto typů shromáždění je podle mého názoru natolik obecný a nekonkrétní, že bude v praxi velmi obtížné jednoznačně vymezit případy, na které by měl tento zákon dopadat a nelze z tohoto důvodu ani vyloučit možnost zneužití, resp. účelového výkladu tohoto zákona. Náležitosti oznámení, povinnosti svolavatele atd. jsou natolik rozsáhlé a komplikované, že bude v praxi velmi obtížné je naplnit, což je zřejmě i cílem návrhu zákona – aby se akce nekonala. To může být svým způsobem v pořádku, ale nepřinese to v praxi ještě větší problémy, když se akce bude přesto – nezákonně -  konat?   

Petr Skokan
hejtman Libereckého kraje

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320