Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výsledky třídění odpadů v roce 2004 v Libereckém kraji

24. 03. 2005
[id:2648|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V květnu 2004 byl v Libereckém kraji zahájen projekt „Intenzifikace odděleného sběru v Libereckém kraji“, který je připravován ve spolupráci Libereckého kraje, nositele projektu a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. „Projekt vznikl s cílem přispět k vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, zejména papíru, skla a plastů, na území Libereckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje,“ řekl Radim Zika, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

V roce 2004 bylo v kraji v rámci pilotního projektu instalováno 496 nových nádob na třídění odpadů, z toho 60 nádob v Liberci a dalších cca 150 nádob si obce pořídily na vlastní náklady, v rámci připojení se k projektu. V některých obcích se daří postupná optimalizace odpadových systémů, kdy obce přidávají nádoby na tříděný odpad na úkor těch na odpad směsný, ve snaze vytvořit občanům podmínky pro kvalitní a bezproblémové třídění. Systémovému řešení přispívá i fakt, že do se projektu aktivně zapojily také svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti. „Předpokladem úspěšné realizace projektu, však byla úzká spolupráce s městy a obcemi Libereckého kraje a díky této skutečnosti se podařilo dosáhnout následujících výsledků,“ dodal Zika. Do třídění komunálního odpadu je již intenzivně zapojeno 200 měst a obcí Libereckého kraje (z celkového počtu 216 obcí) a díky projektu, se do třídění odpadů zapojilo 25 obcí a další se zapojí ještě letos. V průměru došlo ke zvýšení výtěžnosti tříděného sběru o 12% a v absolutních číslech to znamená, že v současné době obyvatelé Libereckého  kraje vytřídí 19 kg odpadů za rok (bez kovů). Největší nárůst je u tříděného sběru papíru, skla a nápojových kartonů. Nejvýraznější pokrok, na základě hodnocení kritérií pro tříděný sběr, učinila města Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou. V letošním roce bude projekt pokračovat, protože i z celorepublikového hlediska a v porovnání s ostatními kraji, byl velmi úspěšný. Z aktivit v letošním roce je možné zmínit plánovanou instalaci dalších 250 nádob, pilotní zkušební sběr bílého skla a zavedení sběru směsných plastů, nikoliv pouze PET láhví. A samozřejmě kvalitní informování občanů měst a obcí Libereckého kraje,“ dodal náměstek hejtmana Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320