Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Žákovské jízdné znovu od 1. září

25. 08. 2004
[id:2132|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Za návrat k dříve uplatňovanému systému slev na základě průkazek se dá označit zavedení žákovského jízdného v železniční a linkové autobusové dopravě od 1. září letošního roku.  Zlevněné jízdné má kompenzovat zrušení příspěvku na dopravu jakožto sociální dávky. Faktem ovšem je, že vláda svým usnesením vyčlenila krajům na vyrovnání nižších tržeb z jízdného pouze polovinu dříve vyplácených peněz.

Navržený systém rozhodně nelze označit za ideální. Postup připravený ministerstvem dopravy jsme opakovaně připomínkovali. Věříme však, že systém slev může přinést navýšení počtu cestujících. Zároveň nás uklidňuje závazek vlády dofinancovat snížení tržeb, ke kterému každopádně dojde,“ řekl statutární náměstek hejtmana Miroslav Mach.

Výše poskytovaných slev je rozdělena na dvě věkové skupiny. Žáci do 15 let mají nárok na slevu 63%. Pro žáky a studenty ve věku 15 až 26 let to je sleva 25%. Skutečná sleva je pak vždy ještě o malinko větší, neboť ceny zlevněného jízdného jsou zaokrouhleny vždy směrem dolů. Tarifní podmínky platné v sítích městské hromadné dopravy zůstávají beze změny. Podmínkou pro uplatnění slevy je předložení průkazky při platbě jízdného. Jedna průkazka slouží pro autobusovou i vlakovou dopravu a není podstatné, který dopravce ji vydal. Stanovení poplatku za vydání průkazky je plně v kompetenci dopravců. Bohužel i přes jejich deklarovanou ochotu k dohodě jsou ceny v kraji rozdílné. Prázdnou průkazku tak lze zakoupit za cenu od 1 do 5 Kč a její závěrečné ověření přijde na 10 až 40 korun. Průkazka musí být vybavena fotografií držitele o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a potvrzena školou.

Zavedení žákovského jízdného představuje zásadní změnu v systému dopravní obslužnosti v železniční a linkové autobusové dopravě. Jednorázová potřeba vystavení průkazek bude klást zvýšené nároky na cestující, dopravce i školy. Protože předprodejní místa jsou již v provozu, je třeba všem zájemcům o slevy doporučit, aby vyřízení průkazky neodkládali,“ doplnil Mach.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320