Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zelené stezky k rozvoji venkovských komunit

15. 04. 2004
[id:1806|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, připravil ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory o.p.s. seminář na téma „Zelené stezky k rozvoji venkovských komunit“. Akce se konala symbolicky na Zelený čtvrtek dne 8. dubna 2004 v Centru duchovní obnovy v Hejnicích. Na semináři přednášeli lektoři z různých koutů České republiky, z míst kde se úspěšně daří budovat zelené stezky a rozvíjet přidružené místní aktivity přispívající k rozvoji šetrné turistiky a rozvoji venkovských oblastí. 

V úvodu semináře vystoupil zástupce brněnské Nadace Partnerství Ing. Juraj Flámik, národní koordinátor programu Zelené stezky Greenways, který účastníky seznámil s obecnými zásadami programu, zaměřeného tak, aby přinášel užitek životnímu prostředí, přispíval ke zlepšení kvality života místních obyvatel a současně rozšiřoval příležitosti pro rozvoj místního podnikání. Jednotlivé projekty tak umožňují nejen chránit a zpřístupnit přírodu a památky, ale jsou i výzvou k lepší spolupráci. Prezentoval úspěšně fungující stezky BRNO – VÍDEŇ, Moravské vinařské stezky či tzv. Moravskou vodní stezku. Z jeho prezentace jasně vyplynulo, že zelená stezka je víc než pouhá stezka, ale že umožňuje především vytváření nových vztahů mezi partnery.

Ruth Feldman z Bostonu, která je v současné době na stáži u Společnosti pro Jizerské hory o.p.s., představila projekty „zelených stezek“ a další programy rozvoje venkovských oblastí založených na šetrné turistice na území Spojených států amerických. Hovořila také o některých negativních jevech, se kterými se bohužel setkáváme stále častěji také na území České republiky. Jedná se zejména o chaotické zastavování kvalitní zemědělské půdy v okrajových částech měst a expanzi měst do volné krajiny. Účastníci si také pod jejím vedením prakticky vyzkoušeli vytipovat zajímavá místa a sestavit trasu naučné stezky v nejbližším okolí místa konání semináře.

V duchu programu Greenway bylo přičiněním Společnosti pro Jizerské hory vyznačeno několik cyklostezek s prozaickými názvy - Pohodová, Pašerácká a Okolím Raspenavy. Ke stezkám byly vydány tištěné průvodce. Koncem loňského roku vydala tato organizace také sborník Vycházky po Frýdlantsku.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320