Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Centrální dispečink se stará o vaši cestu veřejnou dopravou

25. 05. 2018

Již od srpna 2016 funguje v Libereckém kraji Centrální dispečink, jehož hlavním úkolem je zajišťovat funkční návaznosti mezi spoji veřejné dopravy. Centrální dispečink však vyhodnocuje také spolehlivost a kvalitu veřejné dopravy. 

Kontrolu kvality kromě centrálního dispečinku zajišťují také revizoři společnosti KORID LK (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji) a také další pracovníci v rámci kontrol fiktivním cestujícím. „Z hlediska kontrol se zaměřujeme na spolehlivost a dodržování jízdního řádu, ale také například na to, zda je spoj v souladu s jízdním řádem zajištěn bezbariérově přístupným vozidlem,“ upřesňuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy.

Centrální dispečink, který dokáže automaticky vyhodnotit nasazení bezbariérových autobusů, ale také zajištění autobusem požadované kapacity, zpracovává údaje o všech spojích. „V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo vyhodnoceno přes 181 tisíc autobusových spojů a zjištěno cca 13 % nedostatků, z toho polovina byla v nasazení typu vozidla v rozporu se smlouvou. Naopak neodjetí spojů tvořilo jen 0,02 %, což jsou jednotky případů,“ přibližuje Roman Martinec, vedoucí Centrálního dispečinku IDOL a dodává: „Díky těmto kontrolám se kvalita v příměstské dopravě postupně zlepšuje a dopravci se snaží operativněji nastalé problémy řešit.“ Liberecký kraj díky těmto výstupům má možnost ověřit, zda skutečně dopravci poskytují službu, kterou si kraj objednává a za kterou dopravcům platí.

„Důležitou zpětnou vazbu nám poskytují též kontroly fiktivního cestujícího, kterou zajišťujeme vlastními silami, protože na vlastní oči vidíme, jak doprava funguje ve skutečnosti a jak jsou s ní cestující spokojení,“ uvádí Otto Pospíšil, zástupce spol. KORID LK. „Nesrovnalosti, na které narazíme, pak řešíme s dopravci,“ doplňuje Pospíšil.

Pokud z kontrol, ať už z Centrálního dispečinku, od revizorů, nebo v rámci fiktivního cestujícího vzejdou neshody, řeší je KORID LK s dopravcem a v případech, kde je zavinění na straně dopravce, jsou dále postoupeny na odbor dopravy k vyčíslení sankce. „Našim primárním cílem není vymáhání sankcí, ale prevence a zvyšování kvality,“ vysvětluje Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy. „Ale v případech, kdy je sankce neoddiskutovatelná, v souladu se smlouvou je vymáhána,“ uzavřel Čáp.

Pokud cestující potřebuji zjistit polohu svého spoje, mohou využít elektronických informačních tabulí dostupných z mobilního telefonu na www.iidol.cz/mt. Pokud potřebují pomoc Centrálního dispečinku IDOL např. z důvodu hrozící nebo nastalé ztráty návaznosti, jsou zde dispečeři k dispozici denně od 4 do 24 hodin na tel. čísle 704 702 000.

Zdroj: KORID LK, spol.s r.o.

Lenka Klimentová
lenka.klimentova@kraj-lbc.cz
Telefon: <table data-group="Výsledky vyhledávání" data-group-hash="" data-personal-id=""> <tbody> <tr id="5fe4c364b826a019a6cd4b4725aa389a"> <td>485 226 302</td> </tr> </tbody> </table>