Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Zdůvodnění výběru regionu

V rámci koncepce vnějších vztahů Libereckého kraje je zahrnuta i spolupráce kraje se státy Evropské unie nesousedícími s Českou republikou. Jedná se o spolupráci, která představuje naprosto novou platformu klíčovou pro prezentaci kraje směrem do Evropské unie; představuje vytvoření zcela nového nutného informačního zdroje; vytipovaný region ve vybrané zemi EU by představoval „otvírač dveří do EU“; představoval by zázemí pro čerpání zkušeností souvisejících s členstvím v EU ve všech oblastech fungování veřejné správy.

 

Pro tento druh spolupráce byl mezi jinými vybrán i region ve Španělském království. Argumenty, které vedly právě k tomuto kroku, spočívaly především v tom, že Španělsko relativně nedávno procházelo velmi podobným procesem, kterým bude ČR po vstupu do EU rovněž procházet, ale co je rovněž důležité, španělské autonomie mají značné zkušenosti s čerpáním ze strukturálních fondů EU a jsou v tom i úspěšné.

 

Autonomie Navarra, která se nachází na severu Španělska při hranicích s Francií, byla vybrána ve spolupráci s českou ambasádou v Madridu, která velmi vstřícně reagovala na naši žádost o pomoc při nalezení vhodného partnerského regionu. Navarra, která je v současné době druhým nejbohatším regionem Španělska, má s vyjednáváním v Bruselu mnohaleté zkušenosti, především v oblasti získávání a čerpání finančních prostředků z kohezního fondu a ze strukturálních fondů. Libereckému kraji by tak mohla Navarra poskytnout cenné poznatky, spolupráce s Libereckým krajem jí naopak může přinést zviditelnění v rámci celoevropského měřítka.