Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

S plánem výstavby silnic na rok 2005 je kraj spokojen

25. 10. 2004
[id:2343|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Přibližně 1,2 miliardy korun by podle současného návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury mělo v příštím roce proinvestovat Ředitelství silnic a dálnic na silnicích I.třídy v Libereckém kraji. Sdělil to dnes v Liberci Petr Laušman, generální ředitel ŘSD na jednání s Miroslavem Machem, statutárním náměstkem hejtmana pro dopravu Libereckého kraje.

Největší objemy financí budou směrovány do zkapacitnění silnice I/35 Stráž nad Nisou – Bílý kostel, rekonstrukce silnice I/10 Turnov – Harrachov a do výstavby přeložky silnice I/14 v Liberci.“, řekl Petr Laušman. Podle náměstka Miroslava Macha je pokračování těchto akcí nezbytné. „Pro kraj jsou ovšem důležité i stavby, které se teprve rozbíhají, nebo jsou před zahájením. Sem patří přeložka silnice I/10 Vesecko – Hrubý Rohozec, druhá etapa přeložky I/14 ze Zeleného údolí k vratislavickému pivovaru nebo mimoúrovňová křižovatka v Sosnové jako první etapa obchvatu České Lípy.“, dodal Mach.

Asi nejdůležitějším bodem jednání však byl výhled na období od roku 2006. „Hledali jsme s panem náměstkem Machem věcnou i časovou shodu mezi požadavky kraje a možnostmi ŘSD. Věřím, že pokud bude nadále existovat dosavadní vynikající spolupráce mezi krajem a libereckou správou ŘSD, bude mít kraj dobrou výchozí pozici k prosazování svých záměrů.“, komentoval tuto část rozhovoru Laušman. Liberecký kraj chce udržet stávající objem peněz na výstavbu a rekonstrukce silnic I. třídy i po roce 2005. „Mezi hlavní velké stavby na silnicích I. třídy, které chceme v nejbližší době prosazovat patří dokončení přeložky silnice I/14 až na sídliště Kunratická, výstavba kompletního obchvatu České Lípy a nový úsek silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. Souběžně s nimi však bude třeba intenzivně připravovat i další stavby, tak aby Liberecký kraj konečně dohnal dlouhodobou ztrátu ve výstavbě silniční infrastruktury.“, doplnil Mach.

V Libereckém kraji je celkem 346 km silnic I.třídy. Z toho je 25 km čtyřpruhových včetně 16 km v kategorii rychlostních. Silnice I.třídy jsou ve vlastnictví státu a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Krajská správa silnic na nich na základě smlouvy s ŘSD provádí kompletní zimní a běžnou letní údržbu.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320