Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva k 21. zasedání Rady Asociace krajů ČR

09. 09. 2004
[id:2176|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

„Jsme velmi znepokojeni stavem projednávání financování krajů v budoucnosti. Vyzýváme premiéra České republiky k zásadnímu jednání o předloženém návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní.“ Na tomto vyjádření se shodli hejtmani a primátor hlavního města Prahy v průběhu 21. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo 8. září 2004 v Hluboké nad Vltavou. „Není pravda, že kraje chtějí více peněz. Voláme jen po tom, aby příjem krajů byl zákonem rozumně definován ve vztahu k míře jejich odpovědnosti,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje a předseda Asociace krajů ČR Ing. Evžen Tošenovský. Členové Rady znovu kritizovali výši příspěvku na výkon státní správy, který je nedostatečný a naprosto neodpovídá množství agendy, jíž stát novými zákony přesouvá na kraje a obce. Vyzvali v této souvislosti vládu, aby vytvořila právní předpis, který by zaručoval, že při vzniku nových povinností obcí a krajů přidělí stát na jejich výkon i odpovídající finanční prostředky.

Členové Rady také důrazně upozornili na problémy s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU. „Celý proces považujeme ze strany ministerstva pro místní rozvoj za nepřipravený a máme obavu, že z tohoto důvodu Česká republika na tyto prostředky v letošním roce nedosáhne,“ zdůraznil hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal. Nejvýznamnějším prostředkem financování ze zdrojů EU je pro kraje Společný regionální program (SROP).  „Jsme zděšeni tím, že ministerstvo u tohoto programu stále mění pravidla pro zpracování i vyhodnocování projektů, a to dokonce i potom kdy skončila lhůta pro jejich podání. Předkladatelé projektů se zpětně dozvídají, že jejich projekt připravený podle platných pravidel již po další změně nevyhovuje. To devalvuje jejich snahu a může vést k vytváření korupčního prostředí,“ dodal František Dohnal. „Z informací, které máme k dispozici vyplývá, že stát nezvládl a nezvládá přípravu na čerpání ze strukturálních fondů. Hrozí dokonce, že pro Evropskou unii bude postup v České republice nepřijatelný a ve výsledku může vést ke ztrátě evropských dotací,“ zdůraznil hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

V průběhu jednání hejtmani a primátor hl. města Prahy upozornili na vážný problém v letecké záchranné službě. S koncem letošního roku skončí platnost smluv, které s provozovateli leteckých záchranných služeb uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Další existence této významné složky záchranného systému je tedy od 1. ledna 2005 nejistá. „Obáváme se o bezpečnost našich občanů a vyzýváme ministryni zdravotnictví, aby problém urychleně řešila,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek

Nejvyšší představitelé krajských samospráv se přihlásili ke spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR při organizaci soutěže Vesnice roku. „Považujeme tuto soutěž za významný impuls pro rozvoj malých obcí ve všech krajích,“ doplnil jihočeský hejtman RNDr. Jan Zahradník.

Dalším z významných bodů programu jednání byla příprava společného zasedání Institucionálního výboru Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy a Komise pro ústavní záležitosti a Evropskou správu Výboru regionů Evropské unie, které proběhne v Praze ve dnech 20. a 21. září tohoto roku. Této významné akce se zúčastní na 400 delegátů a jeho hlavním tématem bude budování právních záruk evropského systému pro místní a regionální samosprávy. Členové Rady v této souvislosti sdělili, že společně k jednání přizvou řadu významných hostů, včetně poslanců Evropského parlamentu.

Jednání Rady Asociace krajů ČR v Jihočeském kraji se dne 8. září zúčastnilo 12 členů.

 

Kancelář Asociace krajů ČR

Komise pro vztahy s veřejností Rady Asociace krajů ČR

 

Kontakt: PhDr. Jiří Mašek, ředitel Kanceláře Asociace krajů, tel. 257280122

             Maria Ptáčková, tisková mluvčí Jihočeského kraje, tel. 724158349

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320