Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra (Dopravní automobily a hasičské zbrojnice)


                                        

Odkaz na web. stránky  k dotacím předkládaným na MV - GŘ HZS ČR:

  http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx​

Přehled podpořených projektů Libereckým krajem v r. 2017:

- Podporeno_DA_HZ_r2017 Podporeno_DA_HZ_r2017

 


 

Postup k podání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje

na pořízení nového dopravního automobilu, popřípadě stavbu (rekonstrukci) hasičské zbrojnice, jež je vázána na přidělení dotace obci na příslušný program od MV GŘ HZS ČR:

 • Liberecký kraj obdrží soupis potvrzující, že obec obdrží dotaci (a v jaké výši) od MV GŘ HZS ČR na základě žádostí předložených v předchozím roce.
 • Následně uvedené obce Liberecký kraj informuje o termínu předkládání žádostí o dotaci na projekty nákupu DA a stavby HZ
 • Termín pro doručení žádostí na Krajský úřad Libereckoho kraje je do 4. 5. 2017.
 • Obec předloží ve stanoveném termínu žádost (T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje) dvěma způsoby:

  1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

  a zároveň

  2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

  a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

  nebo

  b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

  Liberecký kraj

  Krajský úřad Libereckého kraje

  U Jezu 642/2a

  461 80 Liberec 2

  nebo

  c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované)

 • Liberecký kraj po schválení přidělení dotací a smluv v radě a zastupitelstvu kraje vyzve obce k podpisu smluv.

 • Po podepsání smluv hejtmanem a zveřejnění podepsaných smluv v Registru... budou převedeny příslušné finanční prostředky na účet obce (žadatele).

 • Po realizaci (nejpozději do 50-ti dnů od zaplacení faktury - viz upřesnění ve smlouvě) předložit Závěrečné vyúčtování a Závěrečnou zprávu včetně dokladu o informování veřejnosti o realizaci projektu za přispění dotace od Libereckého kraje.

      Závěrečné vyúčtování dotace z rozpoctu LK  Závěrečné vyúčtování dotace z rozpoctu LK

      Závěrečná zpráva dotace z rozpoctu LK  Závěrečná zpráva dotace z rozpoctu LK