Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Podmínky programu a podprogramů

Podmínky programu a podprogramu ke stažení (__)

 

NÁZEV:

PROGRAM Podpora ROZVOJE požární ochrany v Libereckém kraji

 

 

Číslo programu: 1

 

 

Podmínky programu:

 

 

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji

Správce programu

Odbor kancelář hejtmana

Počet podprogramů v rámci programu

2

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

-        Podpora koncepčního rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji 

-        Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí

-        Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Předmět podpory

-       Obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany

-       Obnova a opravy mobilní požární techniky

-       Opravy, úpravy a výstavba objektů požární ochrany

-       Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů a práce s dětmi a mládeží

-       Organizování soutěží dospělých s hasičskou tématikou

Forma podpory

Dotace investičního nebo neinvestičního charakteru

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

 

Hodnotící orgán kraje

 

Schvalující orgán kraje

 

Kontaktní osoba

 

Další informace

 

 

 

  

Název podprogramu

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

  

 

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

1.1

Název podprogramu

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Správce podprogramu

Odbor kancelář hejtmana

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

-       Podpora koncepčního rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji

-       Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí

Předmět podpory

-       Obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany

-       Obnova a opravy mobilní požární techniky

-       Opravy, úpravy a výstavba objektů požární ochrany

Forma podpory

Dotace investičního nebo neinvestičního charakteru

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Obce Libereckého kraje, které v souladu se zákonem

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zřizují jednotky požární ochrany

Hodnotící orgán kraje

Komise ve složení: vedoucí odboru kancelář hejtmana, vedoucí oddělení krizového řízení, odborní zaměstnanci oddělení krizového řízení, vedoucí zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (náměstek ředitele pro IZS a operační řízení, vedoucí oddělení IZS a služeb), starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kraje Liberec

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Mgr. František Molnár, frantisek.molnar@kraj-lbc.cz, 485 226 202, 739 541 594

Další informace

 

 

  

 

Název podprogramu

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

                                                                             

 

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

1.2

Název podprogramu

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Správce podprogramu

Odbor kancelář hejtmana

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

-       Zlepšení podmínek pro činnost složek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje)

-       Podpora sportovní a kulturní činnosti sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje

Předmět podpory

-       Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů

-       Práce s dětmi a mládeží

-       Organizování soutěží dospělých s hasičskou tématikou

Forma podpory

Dotace neinvestičního charakteru

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (sbory dobrovolných hasičů obcí)

Hodnotící orgán kraje

Komise ve složení: vedoucí odboru kancelář hejtmana, vedoucí oddělení krizového řízení, odborní zaměstnanci oddělení krizového řízení, starostové Sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec

a Semily

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Mgr. František Molnár, frantisek.molnar@kraj-lbc.cz, 485 226 202, 739 541 594

Další informace