Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Podprogram 1.1. - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

1.1

Název podprogramu

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Libereckého kraje

Správce podprogramu

Odbor kancelář hejtmana

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Cílem je podpora činností a povinností obcí Libereckého kraje

v oblasti požární ochrany, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, s příslušnými prováděcími předpisy a v souladu

s příslušnými nařízeními Libereckého kraje.

Předmět podpory

  • Pořízení ochranných prostředků požární ochrany
  • Pořízení a opravy technických prostředků požární ochrany
  • Pořízení a opravy přetlakové dýchací techniky
  • Pořízení a opravy mobilní techniky požární ochrany
  • Stavby, úpravy a opravy staveb požární ochrany

Forma podpory

Účelová investiční nebo neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Obce Libereckého kraje, které v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, zřizují jednotku (jednotky) požární ochrany. Pouze  „Výzva č. 2 - pořízení a opravy koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva“ v roce 2015 bude určena pro všechny obce Libereckého kraje.

Hodnotící orgán kraje

Odborná komise složená ze zaměstnanců odboru kancelář hejtmana, vedoucích funkcionářů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a starosty krajského sdružení hasičů Libereckého kraje

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Mgr. František Molnár,

tel: 485 226 202,  739 541 594,  frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

Další informace

Od roku 2015 vstupuje v platnost schválená nová Koncepce požární ochrany v Libereckém kraji – viz příslušné dokumenty na stránkách oddělení krizového řízení

 

Základní informace o Dotačním fondu Libereckého kraje pro rok 2014


Pro rok 2014 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 5,1 milionů Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen „Fond“) – programu č. 1 - Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, podprogramu č. 1.1. - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

Veškeré potřebné informace a formuláře jsou ke stažení níže.

Důležité informace o podprogramu č. 1.1.

Výzva k předkládání žádosti o dotaci

Podrobný popis projektu

Průběžná / Závěrečná zpráva

Závěrečné vyúčtování projektu

 

 

 

Kontakty – Liberecký kraj:


Mgr. František Molnár      485 226 202,  739 541 594,  frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

KÚ LK

 

 

 

Kontakty – HZS Libereckého kraje:
 

mjr. Ing. Boleslav Lang    950 475 063,  724 518 111,  lang@hzscl.cz                 

HZS LK, ÚO CL

 

mjr. Jiří Kypta                   950 481 063,  724 178 305,  jiri.kypta@hzsojn.cz        

HZS LK, ÚO JN             

 

kpt. Ing. Radek Vojík       950 470 178,  602 399 853,  radek.vojik@hzslk.cz                  

HZS LK, ÚO LI

 

mjr. Bc. Pavel Viták          950 485 063,  724 178 388,  pavel.vitak@hzslk.cz      

HZS LK, ÚO SM