Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Podprogram 1.2. - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

1.2

Název podprogramu

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Libereckého kraje

Správce podprogramu

Odbor kancelář hejtmana

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Cílem je podpora sportovní a kulturní činnosti sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

Předmět podpory

  • Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů
  • Práce s dětmi a mládeží včetně soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční činnosti mladých hasičů
  • Organizování soutěží dospělých

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

  • Sbory dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje
  • Okresní sdružení hasičů
  • Krajské sdružení hasičů

Hodnotící orgán kraje

Odborná komise složená ze zaměstnanců odboru kancelář hejtmana a starostů okresních sdružení hasičů

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Mgr. František Molnár,

tel: 485 226 202,  739 541 594,  frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

Další informace

 

 

Základní informace o Dotačním fondu Libereckého kraje pro rok 2014


Pro rok 2014 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 900.000 Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen „Fond“) – programu č. 1 - Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, podprogramu č. 1.2. - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Veškeré potřebné informace a formuláře jsou ke stažení níže.
 


Důležité informace o podprogramu č. 1.2.

Výzva k předkládání žádosti o dotaci

Podrobný popis projektu

Čestné prohlášení

Závěrečná zpráva

Závěrečné vyúčtování projektu

 

 

Kontakty – Liberecký kraj:


Mgr. František Molnár      485 226 202,  739 541 594,  frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

KÚ LK