Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Legislativní rámec


Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů
Zákon č. 110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
a předpisy související (vyhlášky ústředních správních úřadů a nařízení vlády k jednotlivým zákonům)