Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Literatura ke stažení

  • e-kniha „Individuální a kolektivní ochrana“

Základní přehled o problematice individuální a kolektivní ochrany by měl znát každý z nás a měl by především vědět, jak se případně zachovat při vzniku mimořádné události, neboť tyto znalosti mohou zachránit život jedince nebo mohou pomoci v záchraně života a zdraví jeho okolí. Mezi tyto znalosti patří správné použití prostředků individuální ochrany, které stát zajišťuje pro určené skupiny obyvatelstva, nebo využít možnosti si tyto prostředky zakoupit ve specializovaných obchodech. Jedinec si tyto prostředky může nahradit improvizovanou ochranou, tedy využitím prostředků, které jsou dostupné v každé domácnosti a ochránit tak tělo před nebezpečnými látkami. Včasné použití těchto prostředků by tak snížilo dopady nastalé mimořádné události na obyvatelstvo.

Na základě těchto událostí, se autoři vydané e-knihy s názvem: „Individuální a kolektivní ochrana“ rozhodli nabídnout zmíněnou e-knihu k informování široké laické a odborné veřejnosti o této problematice. E-kniha je dostupná na webu univerzitní digitální knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika v českém jazyce: PRINC, Ivan a Dušan VIČAR, 2023. Individuální a kolektivní ochrana. Zlín: UTB ve Zlíně, FLKŘ. DOI: 10.7441/978-80-7678-147-4. Pořadí vydání: První ISBN 978-80-7678-147-4. 648 s. Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/52418