Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Mapové úlohy krizového řízení

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE
(portál KŘ je realizován v rámci "Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko".)

Zobrazovaná data v mapových úlohách z oblasti krizového řízení jsou průběžně doplňována a aktualizována. Uživatelé z oblasti veřejné správy mohou žádat zaměstnance oddělení krizového řízení (arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz) o poskytnutí autorizovaného přístupu k aplikacím, jež vyžadují přihlášení.